luk

Vikingred

Høj produktion og funktionelt eksteriør

Avlsmålet for VikingRed er økonomiske, sunde og frugtbare køer med lette kælvninger, høj produktion og funktionelt eksteriør. Avlsmålet beskrives i NTM-indekset, der sikrer maksimal fremgang for alle økonomisk vigtige egenskaber.

Avlsgrundlaget for VikingRed er 263.000 ydelseskontrollerede røde køer. Heraf findes de 33.000 i Danmark (RDM), 97.000 i Sverige (SRB) og 133.000 i Finland (FAY). Avlsmålet er fælles i alle tre lande, og kendetegnende for den røde ko er mælk med høj fedt- og proteinprocent, stærke klove, god frugtbarhed og yversundhed, lette kælvninger og funktionelle malkeorganer. VikingRed har lav indavlsgrad i forhold til andre malkeracer.

Genomisk selektion er det vigtigste redskab, når VikingGenetics finder de avlsmæssigt bedste tyrekalve til avlsprogrammet. Hvert år tester VikingGenetics ca. 3.000 VikingRed-tyrekalve genomisk, og de bedste 150 bliver indkøbt. De bedste 100 startes i sædproduktion og benyttes som tyrefædre til populationens bedste hundyr. De bedste hundyr benyttes intensivt til ET.

VikingRed er førende på verdensplan inden for røde racer, og Vikings tyre rangerer højt på internationale toplister. En stor del af sæden fra VikingRed-tyrene eksporteres til brug i krydsningsprogrammer med andre malkeracer. 
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.