luk

Vikingred

X-Vik tyre
Inseminøren har følgende X-Vik tyre i spanden: VR Wild, VR Vilperi, VR Fanof P, VR Winter og VR Wiking.
FULD SKEMA

stb. nr. race navn ntm far x mf pris
38094 RDC VR Vimo +33  G VR Viljar x Rockstar 217
38085 RDC VR Vilperi +32  G VR Viljar x VR Hambo 217
38049 RDC VR Wild +32  G VR Wookie x VR Crone 217
38057 RDC VR Fitbit P +31  G VR Flake P x VR Grimsby 217
38050 RDC VR Fanof P +30  G VR Flake P x VR Ejstrup 217
38120 RDC VR Venom +29  G VR Viljar x VR Feton 217
38062 RDC VR Wiking +29  G VR Wonder x VR Vimpula 217
38087 RDC VR Winter +28  G VR Wonder x VR Vimpula 217
37121 RDC VR Fenton +25   R Fastrup x Gunarstorp 165
38022 RDC VR Elektro +22  G VR Edison x VR Boxer R 165
37916 RDC VR Bourne +21  G VR Bonzo x VR Rusty 135
37976 RDC VR Foreca +21  G VR Fiat x VR Tuomi 165
37994 RDC VR Up +21  G VR Unto x VR Ejstrup 165
37981 RDC VR Hiphop +20  G VR Hilbert x VR Boxer R 135
38003 RDC VR Hipster +20  G VR Hilbert x VR Tuomi 165
37962 RDC VR Guidett +19  G VR Grolle x VR Hammer 135
37929 RDC VR Hopkins +17  G VR Horton x VR Haltia 135
37937 RDC VR Horne P +16  G VR Hjust x VR Gamst P 135
STB. NR. NAVN NTM Y HUNLIG
FR.
KÆLV.
EVNE
FØDSEL GEN.
SH.
KLOV-
SH.
YVER-
SH.
UNGDYRS-
OVERL.
HOLD-
BARHED
KROPS-
KAPA-
CITET
LEMMER MALKE-
ORG.
MALKE-
TID
TEMP. FAR MF PRIS
38094 VR Vimo
+33 117 100 105 102 104 121 113 107 110 114 115 125 100 105 VR Viljar Rockstar 217
38085 VR Vilperi
+32 113 109 113 98 103 106 119 97 115 107 112 122 113 103 VR Viljar VR Hambo 217
38049 VR Wild
+32 121 101 108 101 100 86 109 103 115 99 111 113 120 99 VR Wookie VR Crone 217
38057 VR Fitbit P
+31 117 104 103 103 98 105 114 112 115 86 111 110 116 96 VR Flake P VR Grimsby 217
38050 VR Fanof P
+30 116 114 107 105 97 104 102 110 112 96 111 109 121 92 VR Flake P VR Ejstrup 217
38120 VR Venom
+29 113 116 107 114 102 111 106 107 114 99 113 107 103 101 VR Viljar VR Feton 217
38062 VR Wiking
+29 119 101 109 100 101 103 108 102 111 105 104 109 106 109 VR Wonder VR Vimpula 217
38087 VR Winter
+28 119 100 98 95 104 98 113 95 111 109 101 115 110 100 VR Wonder VR Vimpula 217
37121 VR Fenton
+25 114 105 111 115 103 106 98 116 112 88 125 104 108 100 R Fastrup Gunarstorp 165
38022 VR Elektro
+22 113 97 118 108 103 124 94 102 115 97 107 115 105 100 VR Edison VR Boxer R 165
37916 VR Bourne
+21 113 105 110 95 107 105 110 104 107 96 106 105 95 107 VR Bonzo VR Rusty 135
37976 VR Foreca
+21 114 103 96 101 111 96 104 110 105 107 108 110 96 106 VR Fiat VR Tuomi 165
37994 VR Up
+21 111 103 111 100 103 98 104 107 111 97 113 112 107 97 VR Unto VR Ejstrup 165
37981 VR Hiphop
+20 118 91 102 80 91 92 99 99 108 112 91 120 121 111 VR Hilbert VR Boxer R 135
38003 VR Hipster
+20 113 97 105 101 96 98 98 108 108 99 112 117 107 109 VR Hilbert VR Tuomi 165
37962 VR Guidett
+19 112 96 103 94 109 80 112 88 111 97 112 117 117 102 VR Grolle VR Hammer 135
37929 VR Hopkins
+17 111 97 110 102 94 97 104 114 104 95 107 109 110 104 VR Horton VR Haltia 135
37937 VR Horne P
+16 103 97 105 124 102 120 114 111 108 94 119 110 105 94 VR Hjust VR Gamst P 135
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.