luk

rdm

på besøg hos Angler-landmænd

Som beskrevet i Vikingnyt har RDM besøgt Angler-landmænd i Schleswig-Holstein, og her kan du møde to af dem.

Lige sydøst for den dansk tyske-grænse ligger området, hvor hovedparten af Angler køer findes. Angler er en rød race, som har et tæt samarbejde med andre røde racer, og som har de samme kendetegn som VikingRed med gode procenter i mælken og en god sundhed samt funktionalitet. På RDMs tur til Tyskland blev tre Angler besætninger besøgt. En af dem kan du læse om i Vikingnyt, og de to andre kan du møde her.


Markus Fuschera-Petersen


Avl er den store hobby
Markus Fuschera-Petersen driver et landbrug med 170 Angler køer og 130 ha sammen med sin far og sin kone, Stephani, som er dyrlæge på deltid. Maskinstationen tager sig af det meste arbejde i marken, så de kan koncentrere sig om arbejdet i stalden. Markus går meget op i avl og har sandsynligvis den Angler besætning med det højeste avlsmæssige niveau, hvilket også har betydet, at et meget stort antal tyre er solgt til kvægavlsforeningen. 

Storleverandør af tyre
RSH køber 5-6 Angler tyre om året, og de seneste seks købte genomiske tyre er alle fra Markus’ besætning. To af tyrene (far VR Vagner og VR Redfox) er halvbrødre ud af en super god VR Dalton ko, hvor R Haslev er morfar. Anglerne er ved at starte et projekt, som minder om Vikings LD-projekt. Første skridt er fem besætninger, hvor alle dyr bliver genomisk testet, og Markus’ besætning er en af dem. Resultaterne kommer midt i november, og Markus er meget spændt. I Tyskland er udviklingen ikke nær så langt fremme som i Danmark, og derfor kan Markus sælge en del tyre hvert år som foldtyre. 

Avlsmål ligner det danske
For Markus er de vigtigste egenskaber lemmer, yver, sundhed og produktion, hvor procenter i mælken er det vigtigste. Det minder meget om, hvad en dansk landmand kunne sige. Markus laver selv insemineringsplanen, da han kender alle køerne. Der bruges en lille smule kønssorteret sæd og lidt kødkvægssæd. Når der spørges til, hvilke Viking tyre, han bruger, bliver listen hurtigt meget lang, og Markus er glad for hans køer efter VikingRed tyre. En bonus ved VikingRed er muligheden for at få det pollede gen. I Tyskland må økologerne ikke afhorne sin dyr, så derfor er pollede tyre nødvendige, såfremt man vil sælge genetik til økologer.     

170 Angler køer
Fedt % 4,34
Protein % 3,55
Kg fedt & protein 746 kg
9.500 kg mælk
130 hektar


Henning Lausen


Hele familien kan bedst lide Angler
Henning Lausen driver sammen med sine forældre et landbrug med 150 Angler køer og 175 hektar. Hele familien bakker op om Angler koen, og alle har den holdning, at den bedste ko er en rød ko. Det gælder også hans kone, Frederikke, som arbejder uden for bedriften. Henning synes, at kalvene efter Angler køerne klarer sig rigtig godt, og at Angler køerne gør det godt i deres produktionssystem med to malkerobotter. 

Samarbejde mellem de røde racer er vigtig
Henning er meget glad for sine køer efter VikingRed tyre, og de fungerer godt i hans system. For Henning er samarbejdet mellem Angler og Viking meget vigtigt, for vi er nødt til at samarbejde for fremme udviklingen af den røde race, mener han. Avlsmæssigt er Henning som mange andre Viking landmænd, da den vigtigste egenskab er hele pakken. Går man ham lidt mere på klingen, er malketid og yver vigtigt grundet robotterne. I besætningen bruges der 10 % kødkvæg og en lille smule anden malkekvægsrace til gode køer, der ikke er med kalv efter 5-6 insemineringer.   

150 Angler køer
Fedt % 4,38
Protein % 3,61
Kg fedt & protein 807 kg
10.100 kg mælk        
175 hektar
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.