luk

viking kom forbi:

Martin Krogsgaard

Martin opnår resultater med videoovervågning.

Hos økolog Martin Krogsgaard er det altid muligt at have et øje på de 305 RDM køer. Martin har fået sat kameraer op i stalden – både for at kunne se til køerne, men også for at blive klogere på sine egne og de ansattes arbejdsprocesser:

”I starten var mine medarbejdere forståeligt nok lidt skeptiske. Skulle deres chef nu sidde og holde øje med dem? Men heldigvis kunne de godt se, at det skulle være et fælles projekt, hvor vi alle lærer noget. Ligesom når et landshold ser kampen igennem efter slutfløjtet – hvor kan vi blive bedre?” siger Martin.

Alle medarbejdere kan logge ind og følge livet i stalden fra deres PC eller mobil, og det nye teknologiske tiltag fangede hurtigt alle fire medarbejdere. De opdagede for eksempel, at mange af de ældre køer var længe om at lægge sig i sengebåsene, fordi nakkerøret generede dem – det skulle rykkes lidt længere frem. Det fik teamet gjort, og i dag er problemet løst. 

Martin Krogsgaard overtog bedriften i Støvring for et år siden efter at have været daglig leder i ni år. Han har brugt en del kødkvæg, men laver i dag opdræt med henblik på en mulig udvidelse om nogle år. Martin avler efter NTM og overvejer at teste alle kvier genomisk. Han har Heatime hos både køer og kvier og et rigtig godt samarbejde med bedriftens inseminører, Alice og Ole. 
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.