luk

vikingred

- nye beregninger november

Læs nærmere om tyrefædrene hos VikingRed

Denne indeksrunde byder på 18 VR tyrefædre i Danmark, hvoraf ni af tyrene er nye tyrefædre i forhold til augustrunden. Desuden er ni af tyrefædrene også på brugsplanen, og inseminørerne har sæd efter seks af disse tyre i spanden.  

Nye tyrefædre på brugsplanen
VR Upiter (VR Uulas x VR Gallas) NTM +25 er et resultat af de genomiske tests, som RDM’s avlsforening har taget for at øge avlsinteressen. Moren steg 16 indeksenheder, da hun blev genomisk testet og var en af de bedste røde kvier i Vikings avlsprogram. Viking købte kvien, og hun blev skyllet flere gange, hvilket gav VR Upiter og VR Umax. Derudover har tre af kvierne fra skylningerne fået skyllekontrakt ved Viking. VR Upiter er super god på frugtbarhed og fødselsindeks, og så giver han en god ydelse med fornuftige procenter. Det er kombineret med gode lemmer, holdbarhed og klovsundhed. Opdrætter af tyren er Lene og Michael Jensen, Hammel, mens opdrætter af moren er Erik og Martin Hansen, Horslunde.   

VR Toffee (VR Tokyo x VR Uudin) NTM +24 er efter en mor med højt NTM og en god produktions-familie. Moren gav mere end 9.000 kg EKM i 1. laktation, mens mormoren i gennemsnit har givet over 12.000 kg EKM. VR Toffee giver en god ydelse med mange kg mælk, gode lemmer samt malkeorganer og en god holdbarhed. Opdrætter er Myllylän Tila Oy, Finland. 

VR Hopla (VR Hermit x Pell Pers) NTM +22 er ud af en fantastisk familie med en imponerende række tyre. Moren har været skyllet én gang, men VR Hopla er hendes egen kalv. Mormoren, 1955 er skyllet fem gange og har givet 31 afkom, fx tyrene VR Enigma og VR Upton. Oldemoren er en super S Adam ko, som fx har givet tyrene VR Babylon, VR Pablo og VR Corona. Tyrene VR Lego, VR Wonder og VR Hazze er fra samme familie. VR Hopla giver fornuftig ydelse, fine og rene lemmer samt godt temperament og fødselsindeks. Opdrætter er Søren Røndbjerg, Give. 

Horatio (VR Hermit x Buckarby) NTM +21 vil nogen nok betegne som en lotterikupon. På grund af en udvidelse købte Nita og Jakob Gade, Skals nogle RDM kvier af Henrik Jespersen, Ejby, og en af dem var VR Horatios mor. VR Horatio giver fornuftig ydelse samt gode lemmer, malkeorganer og yversundhed.  

VR Toffee, VR Hopla og VR Horatio er automatisk i inseminørens spand, mens VR Upiter skal bestilles. Ud af brugsplanstyrene har inseminørerne sæd efter tyrefædrene VR Victor, VR Hjulle og VR Leonid, mens tyrene VR Fransco og VR Faresin skal bestilles.

Nye tyrefædre uden for brugsplanen
VR Hopkins (VR Horton x VR Haltia) NTM +28 er fra samme kofamilie, som VR Cigar. VR Cigars mor blev skyllet intensivt, inden hun blev slagtet, og Søren Røndbjerg købte en del af embryonerne og fik koen, som er mormor til VR Hopkins, VR Fonseca, VR Fontain og VR Hilbert. VR Hopkins’ mor blev skyllet én gang på kontrakt, og Hopkins stammer fra den skylning med to helsøstre. De to helsøstre har skyllekontrakter ved Viking. Moren til VR Hopkins fik selv en kalv efter VR Bermuda, nemlig VR Boris, NTM +26, som er startet i sædproduktion. VR Hopkins er en tyr med høje procenter, gode lemmer og malkeorganer, som er kombineret med god yversundhed og ungdyroverlevelse samt kort malketid. VR Hopkins er opdrættet hos Søren Røndbjerg ligesom VR Hopla. 

VR Hashtag (VR Hielke x VR Uudin) NTM +28 har en mor med høje indekser og virkelig flotte malkeorganer. Hun blev skyllet som kvie, og det gav i alt fire kalve, og en af disse var altså VR Hashtag. VR Hashtag er en tyr med en god ydelse, hvor der er gode procenter i mælken. Han giver fornuftige lemmer og super malkeorganer. Derudover giver han god klovsundhed og holdbarhed. Han er blevet flyttet til Danmark for at indgå i produktionen af kønssorteret sæd, og de første doser er netop blevet godkendt i kvalitetskontrollen. VR Hashtag er opdrættet hos Mari og Matti Raudaskosko, Finland.

VR Bourne (VR Bonzo x VR Rusty) NTM +25 stammer fra VikingGenetics’ embryonprogram i Sverige, hvor moren blev købt fra Nauta Ewoud. MB Ekström Mjölk købte embryoner, og resultatet var en tyrekalv købt til VR’s avlsprogram. Moren har fået en fantastisk start på mælkeproduktionen med 12.700 kg EKM i de første 305 dage. Hun er kåret 91-81-85-86. Mormoren var en også en god malkeko med over 14.000 kg mælk i gennemsnit i kombination med flot eksteriør. Hun blev kåret i tredje laktation 83-89-85. VR Bourne er en tyr med høje procenter i mælken og fornuftigt eksteriør. Han er god på temperament, holdbarhed og kælvningsevne. Han er nu på tyrestationen i Assentoft og har netop produceret de første X-Vik sæddoser.

VR Bomba (VR Bruhn x VR Grant) NTM +24 er efter moren, Asmo Lili, som var på kviestationen til skylning. Hun blevet skyllet to gange, og skylningen med VR Aakenus resulterede i hans bedste datter, Neito, som kandiderer til VG FlushFee og står i Keurulainen besætningen i Finland. VR Bomba er Lilis ”egen” kalv fra første kælvning. Asmo Lili stammer, seks generationer tilbage, fra Sally – en af de kvier, som blev importeret fra Sverige for at skabe Asmo kernebesætningen for 20 år siden. VR Bomba er en tyr med høje procenter med super malkeorganer og en god malketid. Opdrætter er Iskola Oy, Finland.

VR Vanamo (VR Viper x VR Boxer) NTM +23 er opdrættet hos Antti-Jussi Heikkilä, Finland. Moren, Kiviniemen Lystinen, har været en fantastisk donor i Vikings embryonprogram – to skylninger gav 46 embryoner. VR Vanamos bedste søster, Viking Nasta (+29) er købt af VikingGenetics til embryonproduktion. VR Hiphop og VR Balladi er halvbrødre til VR Vanamo. Mormorens livsydelse er nu mere end 40.000 kg, og hun er stadig aktiv i mælkeproduktion efter sin fjerde kælvning. Hendes bedste laktation indtil videre var 11.000 kg EKM. VR Vanamo giver en fornuftig ydelse og gode malkeorganer kombineret med god holdbarhed, malketid og klovsundhed. 

VR Fredrik (VR Feton x R Haslev) NTM +23 er fra en besætning, som har haft stor succes med avl og har solgt flere tyre til Viking, f.eks. Womtorp og VR Timber samt nogle kvier til embryonprogrammet. VR Fredrik har et miks af tyre fra Danmark og Finland i afstamningen, og længere tilbage tyre fra Sverige. Både moren og mormoren har malket over 10.000 kg EKM i gennemsnit. VR Fredrik er positiv for alle sundhedsegenskaber, og så er han god i holdbarhed. Han har bemærkelsesværdigt gode lemmer med exceptionel fin knoglebygning. VR Fredrik er opdrættet af Ulf og Christina Winblad, Sverige.

VR Horne P (VR Hjust x VR Gamst P) NTM +20 er fra en bedrift i Horne ved Faabrog på Fyn. Besætningen er et godt eksempel på, at genomisk selektion spreder avlen ud. Efter introduktion af genomisk selektion er der testet mange tyr i besætningen, og det har nu givet VR Horne P. VR Horne P er ikke bare et heldig engangstilfælde. Moren er skyllet, og ud af den skylning kom der er en god kvie. Hun fik en skyllekontrakt, og det har lige resulteret i salg af en VR Vals tyr til Viking. Desværre fulgte det polled gen ikke den del af familien. VR Horne P giver meget høje procenter i mælken, super gode lemmer, malketid, holdbarhed, yversundhed, og så er han en god kvietyr. Opdrætter er Søren Johansen, Faaborg. 

Ønsker man at bruge sæd efter tyrefædrene uden for brugsplanen, skal det bestilles, da inseminørerne ikke automatisk har det i deres spand.
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.