luk

årsmøde

Dansk Rød Holstein

Ganske fint vejr til DRH- årsmødet i Sydthy med besøg på Ginnerup Vestergård.

Læs her en beretning fra dagen skrevet af Palle J. Larsen:

Når vejret har drillet i flere dage, så var vi heldige på årsmødet den 5 september. Der mødte godt 100 op på dagen.
Selve mødet blev afholdt på Doverodde Købmandsgaard, hvor formand Karoline Holst kom ind på de gode resultater, DRH køerne viser såvel på ydelse – og tyresiden. Siden stambøgerne blev lagt sammen for knap 2 år siden, har de rødbrogede tyre indhentet en del på de sortbrogede Holstein tyre, så forskellen ikke er så stor. Det er med til at øge interessen for DRH, så racen ikke udfases. Vi er stadig udfordret med at få registreret dyrets farve ved fødsel – det skal landmanden selv sikre i DMS. 
Karoline gav et ønske til, at vi igen får vore højst testede kvier ind på en offentlig liste, så vi kan vurdere egne testede kvier over til de andre. Landmanden har givet lov til at oplysningerne kommer frem. 

Vort avlsmål via NTM fik en større gennemgang her sidste år. Det nye NTM har øget vægt på høje procenter i mælken og ændret vægt på bl.a. malkeorganer. Alt gjort for at øge indtjeningen for landmanden. Miljø og sparet foder til mælkeproduktionen er oppe i tiden – de første delindekser for sparet foder er kommet her i august på vore afprøvede tyre – snart har vi det på de unge G- testede tyre sammen med forskellen på selve foderudnyttelsen. Årets aktiviteter blev omtalt samt de køer, der har nået de 100.000 kg mælk i løbet af året. Der bliver flere end tidligere. Vore køer yder mere årligt, men de holder også længere. 

Der var indlæg om selve avlsmotoren hos DRH racen ved Morten Hollensen, VikingGenetics. Vi fik indblik i selve udvælgelsesproceduren, hvor vort avlsmål via NTM er omdrejningspunktet. De gode tyre med rødt anlæg findes både i Danmark og udlandet. Via de bedste hundyr og ET-arbejde øges chancen for at fremavle de nye stjernetyre – det er det, der driver vort avlsarbejde.

Der var nyvalg til aktivitetsudvalget og flg. blev valgt: Jens Bo, Svend Hestbæk, Peter Hollensen, Ann Louise Christensen og Kim Fagerlin. Karoline Holst har valgt at stoppe efter flere år i bestyrelsen og som formand. Hun blev takket af deltagerne for den store indsats. 

Samtidig med mødet var der ledsagertur på Doverodde Købmandsgaard, hvor Statens Museum for Kunst har startet en afdeling. Her var der lokal kunst som et af emnerne. Derudover blev det smukke område ved lystbådehavnen nydt. 

Om eftermiddagen var der et flot besætningsbesøg hos Vivian og Torben Egeberg på Ginnerup Vestergaard. Her er der i dag 150 køer, hvoraf 2/3 er rødbrogede. Der arbejdes seriøst med det rødbrogede avlsarbejde – og der er succes med at udstille både lokalt i Thisted og på Landsskuet. De økologiske køer yder knap 11.000 kg mælk i en nyere stald med sand i sengebåsene og malkerobotter. Der blev vist nogle rigtig gode køer og en god kofamilie. 

Efter staldvandringen var der kaffe m. kage og afsluttende pølser i teltet i haven. Alt i alt en rigtig positiv dag for både deltagerne og værterne, mens de gode sponsorer fik en god snak med de fremmødte.  

Se flere billeder fra dagen på VikingDanmarks Facebookside.

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.