luk

årsmøde 2017

DRH

Årsmødet blev holdt i lidt varierende vejrforhold i sidste uge. Men humøret var dog fint og med ca 100 fremmødte, så var tilslutningen på linie med tidligere år. 

Selve årsmødet blev holdt på Vammen Kro samtidig med, at der var ledsagertur i Viborg bymidte.

Karoline Holst kom i sin beretning ind på de fine ydelsesresultater og avlsfremskridt der er sket inden for DRH. 
F.eks. er andelen af dødfødte kalve faldet fra 11 – 8,1 % ved 1.kalvs køerne inden for de sidste 2 år, som har været et af racens avlsmål. 
En del af årsmødet omhandlede omlægningen inden for racen. Her i efteråret bliver stambogen for DRH lagt sammen med Holstein, så alle hundyr og tyre tilrettes deres niveau. Det betyder, at avlsværdien for f.eks. ydelse og NTM vil falde 8-10 enheder. Men ejerne får så mulighed for at give farvekode på sine nulevende dyr og ved kælvning fremover. Herved er det stadig muligt at få insemineret sine dyr med rødbrogede tyre i insemineringsplanen, hvis det ønskes. 
 
DRH bestyrelsen bliver omlagt til et aktivitetsudvalg under VikingDanmark, og får samtidigt medlemskab af Dansk Holsteins avlsforum. Herved kan man stadig tage hånd om racens avlsmål og sørge for, at de rødbrogede kommer i fokus ved faglige møder og et årsmøde.

Nyvalgt til dette aktivitetsudvalg blev:
Karoline Holst
Jens Bo
Ann Louise Christensen
Anders Skovgaard
Kim Fagerlin.
 
Efter mødet var der besøg hos Louise og Kim Fagerlin, Vammen. Her fik deltagerne set nogle meget højtkårede DRH køer, hvoraf den ene vandt bedste yver – titlen inden for DRH på Landsskuet i sommer. 
Der var også mødt en fin gruppe sponsorer, som fik talt med deltagerne. 
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.