luk

Krydsning

Malkekvæg

Tjek mulighederne for at forbedre det økonomiske resultat ved krydsning i din besætning

Hvorfor krydse?
  • Krydsning øger køernes overlevelse primært på grund af krydsningsfrodighed for ydelse, reproduktion og sygdomsresistens
  • Besætningen kan opnå ca. 5 % økonomisk krydsningsfrodighed for enkeltegenskaber.
  • Ved 3-race rotationskrydsning er det muligt at opnå en samlet økonomisk heterosis på ca. 10 % i øget dækningsbidrag pr. ko. Årsagen er primært, at krydsningerne generelt har bedre konstitution.

Gode råd før du krydser…

Vurder fordele og ulemper ved krydsning i din besætning – økonomi og individuelle forhold

  • Se på alternative racer til brug ved krydsning af nuværende race i besætningen.

Din avlsrådgiver kan hælpe dig med…
  • At vurdere økonomi ved krydsning i din besætning
  • At vælge krydsningsstrategi – 2- eller 3-racekrydsning i din besætning
  • At udarbejde forslag til insemineringsplan for din besætning.

Råd om krydsning består af fire elementer. På besætningsniveau vurderes økonomi, individuelle forhold, kvotesituation og valg af racer. Ved valg af krydsning er DMS-insemineringsplanen et godt værktøj til styring af insemineringerne på de enkelte dyr i besætningen.

For yderligere oplysning om krydsning, kontakt din avlsrådgiver.
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.