luk

Krydsning

– Malkekvæg med kødracer

Gode reproduktionsresultater og/eller anvendelse af X-Vik af malkeracer giver mulighed for bedre økonomi ved at inseminere de avlsmæssigt dårligste køer med kødracesæd.

Større produktion af både mælk og kød
Sæd af kødkvægsracer anvendt i kombination med X-Vik af malkeracer giver mulighed for at øge produktionen af både mælk og kvalitetskød i malkekvægbesætninger.

Ydelsesniveauet i besætningen stiger som følge af, at der kun tillægges kvier efter de avlsmæssigt bedste og højestydende køer.

På de dårligste køer anvendes sæd af kødracetyre. Krydsningskalvene koster mere til slagtning end renracede malkeracetyre - det giver øget indtægt her og nu.

Nettotilvækst og klassificering

Afkom efter kødracetyrene har højere nettotilvækst og bedre klassificering. Nettotilvæksten
for krydsningskalve, der slagtes 8-12 måneder gamle, er 30-80 gram højere pr. dag og klassificeringen
er op til 3 klasser bedre.

Fødselsforløb og kalvenes livskraft

Vi anbefaler kun at anvende kødracesæd på køer. Antallet af levende og letfødte kalve er forskelligt fra kødrace til kødrace, ligesom der er stor variation indenfor den enkelte race. Registreringerne af fødselsforløb etc. indgår i beregningen af kødkvægstyrenes fødselsindeks efter samme princip som hos malkeracer.

Danske kødracetyre er velafprøvede
Det danske avlsprogram for kødracetyre tager udgangspunkt i individafprøvningen på Ålestrup Avlsstation. På stationen, som drives af VikingDanmark, afprøves tyrene for fodereffektivitet, tilvækst, slagteform og eksteriør. Desuden registreres tyrenes temperament og sundhed.

Det registrerede foderforbrug på avlsstationen har en variation på ca. 3 FE pr. kg tilvækst. Derfor er der naturligvis betydeligt
færre foderomkostninger til slagtekalve efter kødracetyre med god avlsværdi for denne egenskab.

Et sikkert valg
  • Sæd af ungtyren anvendes til både renavl og krydsning.
  • Viking anbefaler udelukkende tyre til krydsningsbrug på malkekøer, som er afprøvet under danske vilkår for fødsel, kødproduktion og fodereffektivitet.
  • Din Viking avlsrådgiver informerer gerne mere om valg af kødrace til krydsning.


For yderligere information om forskellige racer og tilgængelige tyre, se under kødkvæg.

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.