luk

nyt

om kødkvæg til renavl
Simmental
Brugsplanen fortsætter uændret. VB KrølleP stbnr. 50729 steg denne gang til S-indeks 125 hvilket skyldes stigninger i indekser for Produktion og Funktion, hvor det kan fremhæves at tyren nu har 110 i fødselsindeks (89% sikkerhed) og er dermed et godt bud på en god kvietyr. Der er Y-VIK til rådighed efter VB KrølleP. Det er dog fortsat Spartacus stbnr. 50752, der har planens højeste indeks for fødselsindeks selvom han falder en smule denne gang til 119 fødselsindeks (84% sikkerhed) og har aktuelt 91 i S-indeks. 

Grauvieh
Brugsplanen fortsætter uændret med tyren Frederik stbnr. 53035, der er en tyr med sine primære styrker på vækst, frugtbarhed og lemmer. Tyren har aktuelt 120 i S-indeks.
Skotsk Højlandskvæg
Brugsplanen fortsætter uændret. Tyren Coinneach stbnr. 54049 falder denne gang til 105 i S-indeks hvilket primært skyldes fald i indeks for mælk og kælvningsevne. 

Dexter
Brugsplanen fortsætter uændret og der er har kun været mindre ændringer i indekserne i forbindelse med den nye indekskørsel. Julius stbnr. 56037 er fortsat toptyr med primære styrker på slagteform, kælvningsevne og lemmer. 
Salers 
Brugsplanen fortsætter uændret. Tyren S Visti stbnr. 57017 falder denne gang til 90 i S-indeks hvilket skyldes små fald i flere forsekellige indekser. S Visti er særdeles stærk på vækst, kælvningsevne og kropseksteriør. 

Angus
Ny tyr på brugsplanen er Thy Lasse stbnr. 58945, der har S-indeks 118. Tyren har en god allround profil, men især kan fremhæves et meget højt fødselsindeks på 124, slagteform på 115 og frugtbarhed på 117. Tyrene Søren, Valid og Hedebo 222 forlader alle brugsplanen, da anvendelsen af disse tyre er begrænset. Advantage stbnr. 58810 og Edition stbnr. 58784 fortsætter begge på brugsplanen men sæd efter disse to tyre findes kun i restlager hos nogle inseminører.  

Galloway
Brugsplanen fortsætter uændret. Geno Marc stbnr. 59027 og McCoy stbnr. 59055 er begge sort belted tyre, mens Nevis stbnr. 59028 er en hvid tyr.

Hereford
Brugsplanen fortsætter uændret. Toptyr er Hannibal stbnr. 65645, der denne gang stiger til hele 138 i S-indeks, hvor det især de funktionelle egenskaber samt vækst ligger på et meget højt niveau.  Mandix stbnr. 65598 stiger også i S-indeks denne gang pga. stigning i indeks for mælk og kælvningsevne. Mandix er hornet, mens planens øvrige tyre alle er pollede. N Kenan stbnr. 65533 falder denne gang til S-indeks 109. N Kenan er dog sikker kvietyr, og døtrene har gode anlæg for mælkeydelse.

Piemontese
Brugsplanen fortsætter uændret med tyren Samurai stbnr. 67428, der har sine styrker på indeks for slagteform, kælvningsevne og eksteriør. 

Blonde d’Aquitaine
Brugsplanen fortsætter uændret og der er har kun været mindre ændringer i indekserne i forbindelse med den nye indekskørsel. Sæd efter Dragueur stbnr. 68279 og Nyg Tyson stbnr. 68236 findes kun i restlager hos nogle inseminører.  

Korthorn
Brugsplanen fortsætter uændret. Tyren Frode P stbnr. 69119 var udstillet på Landsskuet 2019 og blev bedste tyr inden for racen, som beskrevet andet steds i bladet. Dette svarer godt overens med Frode P’s indekser, da han avler særdeles godt eksteriør kombineret med gode indekser for produktion og frugtbarhed. Som navnet angiver er Frode P polled. Dette er en egenskab han har arvet efter sin far Fire Fox P stbnr. 69105. 

Charolais
Nye tyre på brugsplanen denne gang er Bariton stbnr. 72044, Unitaire stbnr. 72094, Moon stbnr. 72099, VB Lynch stbnr. 72101 og VB Onero stbnr. 72239. Tyren Presley forlader denne gang brugsplanen. Bariton og Unitaire er begge franske tyre. Bariton har dansk S-indeks 127 og er en god allround tyr, der har sine største styrker på slagteform, kælvningsevne. Eneste sted hvor tyren skal beskyttes lidt er på frugtbarhed. Monn er ny dansk ungtyr, som forventes at avle god slagteform på sine afkom. VB Lynch og VB Onero er to svenske tyre, der denne gang går ind på brugsplanen. VB Lynch har svensk afprøvning, som viser positivt fødselsindeks og god vækst. Tyren har krydsningsindekser, hvor han har meget højt indeks for nettotilvækst på 123 kombineret med 110 i livskraft. VB Lynch er homozygotisk polled, hvilket vil sige at alle afkom af tyren fødes pollede. Den anden svenske tyr på planen er VB Onero, der er en svenskfødt ungtyr. Det er forventet at tyren vil avle små letfødte kalve. VB Onero er heterozygotisk polled. 

Limousine
Brugsplanen fortsætter uændret. Toptyr er VB Get It stbnr. 76026 med imponerende 132 i S-indeks. VB Konge P stbnr. 76055 oplever et faldt i indeks for kælvningsevne til 101 og falder derfor også lidt i S-indeks til 119. VB Kalle P stbnr. 76056 stiger til 115 i S-indeks som følge af mindre stigninger i indeks for slagteform og fødselsindeks. VB Kalle P er dog fortsat ikke egnet til kvier, da indeks for fødsel er 80.

Wagyu
Ny tyr på brugsplanen denne gang er Mr Fujii stbnr. 611041. Bemærk at TW Shogun stbnr 611008 kun bør anvendes til krydsning.

Blåkvæg
Nye tyre på brugsplanen denne gang er Tornado stbnr. 78240, Hawk stbnr. 78326, Ludvig stbnr. 78358 og Lau stbnr. 78359, mens Daniels, Klose og Carlos alle forlader denne gang. For både Tornado, S-indkes 127, og Hawk, S-indeks 106, er der tale om tyre, der har været anvendt massivt til produktion af krydsningskalve med godt resultat. For begge tyre gælder også, at der desværre kun den sæd til rådighed, der findes i inseminørernes spande. Ludvig er det nye stjerneskud til krydsningsproduktion og har S-indeks 108. Ludvig er stærk på tilvækst kombineret med tilfredsstillende fødselsegenskaber. Desuden er han en tyr som ligger særdeles godt på det nye krydsningsindeks for ungdyroverlevelse i både tidlig og sen periode. Sidste nye tyr på brugsplanen for blåkvæg er Lau. Laus store styrke er fødselsegenskaber, mens han er en tyr, der skal beskyttes på produktionsegenskaber.

Murray Grey
Ny tyr på listen er Kingswood s. 611509 og Murray Gray er dermed tilbage på brugsplanen. Tyren er forventet at give letfødte kalve, der har god tilvækst samt døtre med god kælvningsevne.

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.