luk

Kødkvæg

til krydsning
Krydsningsbrugsplan - se her

Nyt om kødkvæg til krydsningsbrug - se her

Avlsprogram for kødkvæg til krydsning

Tolv procent af malkekøerne insemineres med kødracesæd

Anvendelsen af kødracesæd på malkekøer er steget meget gennem de seneste år. Mere end 12 procent af insemineringerne på malkeracedyr, er nu med sæd af kødracetyre. Blåkvæg er den mest anvendte race i Danmark, men vi tilbyder sæd af en række andre racer, blandt andet Angus, Blonde, Charolais, Hereford, Limousine og Simmental.

Avlsprogram for kødkvæg til krydsning
Stigningen i forbruget af kødracesæd, medfører helt naturligt, at der er mere fokus på kvaliteten af de tyre, der er til rådighed. På dette område er der sket en markant ændring, især i løbet af det seneste par år. Der er udviklet et program for tilvejebringelse af sæd til produktionskrydsning på malkekvæg.

Formålet med dette program, e, at tilvejebringe sæd af kødracetyre til krydsningsproduktion i Danmark, med højt genetisk niveau for livskraft, fødselsforløb, nettotilvækst og slagteform.

Lette fødsler og livskraftige kalve prioriteres højt
Tyrekalve, der købes til det danske kødkvægsprogram, skal være født naturligt, det betyder, at vi ikke køber tyre til avlsprogrammet, som er født ved kejsersnit. Ungtyre, der købes sæd af i udlandet, skal også være født naturligt.
Det er desuden et krav, at tyrekalvene skal have høje afstamningsværdier for fødselsegenskaber. Der lægges især vægt på farens og morfarens krydsningsindekser for livskraft og fødselsforløb.

Dobbelt tjek
En del af den solgte sæd af franske racer, importerer Viking fra Frankrig. Vi importerer udelukkende sæd af tyre, som i forvejen er testet i de franske avlsprogram. Hermed har vi allerede franske indekser for fødselsegenskaber på malkekøer. For en sikkerheds skyld anvender vi dog kun 1.000 doser sæd af disse tyre, og afventer den danske afprøvning inden vi tager stilling til yderligere import.

Kun 10 procent ungtyre
Kun cirka 10 procent af den kødracesæd, der sælges er ungtyresæd, resten er sæd af afprøvede tyre. Det betyder, at der er danske krydsningsindekser for livskraft og fødselsforløb til rådighed for hovedparten af de tyre, der er til rådighed. Indekserne er baseret på kødracetyrenes resultater, når de er anvendt på malkekøer.

Nettotilvækst og slagteform
De tyre, der afprøves i Danmark får også krydsningsindekser for produktion, baseret på informationer om slagtede krydsningskalve. Der er beregnes et krydsningsindeks for nettotilvækst og et indeks for slagteform.
 
Krydsningsbrugsplanen
På brugsplanen for kødracetyre til krydsning findes en række tyre med forskellig profil. Der er således gode muligheder for at finde tyre, der passer til alle besætningstyper.

Tal med din rådgiver for yderligere information. 

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.