luk

Kødkvæg

til krydsning
Krydsningsbrugsplan - se her

Nyt om kødkvæg til krydsningsbrug - se her

Kødracetyr til krydsning på malkekøer

Kødracetyr udvælges til malkekøer
VikingVikingGenetics har stor fokus på at udvikle avlsprogrammerne for de racer, der anvendes til malkeracekrydsning. Tidligere var kødracesæden, der blev anvendt til malkekøer, et resultat af kødracernes renavlsprogrammer. Det er ikke længere tilfældet. De racer, der anvendes meget til malkeracekrydsning har tilpasset og udviklet sine avlsprogrammer, så der er fokus på tyrenes egenskaber, når de anvendes til produktionskrydsning på malkekøer. 

Flere afprøvede tyre
En vigtig målsætning for Viking er, at hovedparten af de anvendte tyre, er afprøvet for kalvens livskraft, kælvnings-forløb, tilvækst, fodereffektivitet og slagteform. Andelen af uafprøvede tyre begrænses til 10-20 procent af insemine-ringerne.  

Levende og livskraftige kalve
En levende, livskraftig kalv og et let kælvningsforløb er højt prioriteret, også når faderen til kalven er en kødracetyr. Derfor er der udviklet et krydsningsindeks for livskraft og et krydsningsindeks for kødracetyre, som er anvendt på malkeracekøer. Disse indekser er til rådighed for en stor del af de afprøvede kødracetyre, der er på krydsnings-brugsplanen. Gennemsnit for indekserne er 100 og spredningen er 10, derfor skal der vælges tyre med så høje indekser som muligt. 

Tilvækst og slagteform
Alle danske ungtyre, der igangsættes som ungtyre er afprøvet for kødproduktionsegenskaber på Ålestrup Avlsstation. De udenlandske tyre, som vi igangsætter i vores system vil også være udvalgt for produktionsegenskaber i hjemlandet. 

Fodereffektivitet
I Danmark afprøver vi vores potentielle ungtyre for fodereffektivitet, det sker også på Ålestrup Avlsstation. Der er en høj arvbarhed på egenskaben, fordi afprøvningen sker på en avlsstation. Egenskaben udtrykkes i FEF-tallet. Gennemsnit for avlsværditallet er 100, spredningen er 4. Jo højere FEF-tal, desto lavere foderforbrug pr. kg. tilvækst. Den fænotypiske forskel mellem de afprøvede tyre er meget stor. 

Stort udvalg
Vi har sæd af en række kødracetyre, der er egnede til krydsning på krydsningsbrugsplanen. Der er større forskel indenfor racerne end mellem racerne, derfor er det vigtigt at være omhyggelig ved valg af kødracetyrene til produk-tionskrydsning.  Det er også vigtigt, at vide om aftagerne af kalvene har særlige ønsker til de kalve, som sælges til viderefedning.

Kontakt din avlsrådgiver for yderligere information!
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.