luk

nye afstamninger

ved Jersey

De første sønner efter VJ Samson, VJ Svitzer og VJ Luck er på brugsplanen; halvdelen af brugstyrene er udskiftet.

Vj Sort (VJ Samson x VJ Hjort), VJ Svick (VJ Svitzer x VJ Hickey), VJ Luxi (VJ Luck x VJ Hjort), VJ Svaza (VJ Svitzer x VJ Hazard og VJ Steno (VJ Samson x VJ Hazard) med NTM niveauer mellem +21 og +24 bliver spændende bekendtskaber i den kommende tid.

Vi forventer 10 tyre på brugsplanen, senere i denne uge. 10 tyre med 8 forskellige fædre og alle med positive avlsværdier for holdbarhed og malkeorganer. For yversundhed og proteinprocent er alle positive på nær en tyr. Alle de forventede brugstyre er tillige frie for JH1 defekten og på nær en har alle A2/A2 genotype for beta kasein og BB genotype for kappa kasein.

Også den første VJ Klov-søn (VJ Kantona med NTM +27) er på vej, men han vil starte karrieren som tyrefar, da vi endnu ikke har sæd til udlevering.

VJ Gislev steg to enheder i NTM til +24, da han nu blev døtreafprøvet med 480 malkende og kårede døtre. Ikke helt overraskende efter de gode meldinger der er indløbet og de oplevelser, der er indhøstet på sommerens dyrskuer. VJ Gislev er dermed vores bedste døtreafprøvede tyr og en super god tyr, som afløser for ældre tyre som VJ Hilario på eksportmarkederne. Der er ikke behov for at anvende VJ Gislev mere på hjemmemarkedet, da han allerede har tillagt 4 gode sønner, som har spredt den gode genetik yderligere. Sønnerne er VJ Gates, VJ Garant, VJ Gutz og VJ Giant (med NTM mellem +19 og +27).

Forbruget af X-Vik ligger forsat tæt på 60%, med en stigende tendens. Der sættes en X-Vik brugsplan bestående af tyre som har sæd nok til udlevering over hele landet, som i foregående kvartaler. Her ud over bliver der suppleret regionsvis med tyre som har mindre lager. På tyrestationen er der sat fokus på færre tyre ad gangen, hvilket ser ud til at fungere bedre for tyrene og give bedre produktionsresultater. Totalt set forventer vi at kunne klare efterspørgslen, også selvom denne måtte stige. Dog vil vi forsat være udfordret af at enkelte tyre enten ikke kan producere, eller er dårlige producenter af X-Vik.
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.