luk

mette

er 5. generation med Jersey køer på Tvingbro

I fem generationer har der været køer på bedriften, Tvingbro, og det har aldrig været andet end Jersey. I dag er Mette Andersen en del af et I/S sammen med sin far, Preben, og det har altid ligget i kortene, at køerne skulle være hendes levevej.

”Mine forældre har fået fire piger, og jeg er den eneste, der har vist interesse for køerne. Jeg var med i stalden og blev en del af arbejdet med dyrene, allerede da jeg var ganske lille, så jeg er flasket op med det hele,” siger Mette.

Tvingbro I/S ligger nær Præstø på Sjælland, og bedriften har 240 Jersey køer i stalden, som blev bygget i 2009 – året inden Mette indgik i et I/S med sin far. Planen er, at hun skal overtage det hele på sigt, men indtil videre deler far og datter de fleste opgaver mellem sig. Mette styrer stalden og tager sig af alt, der vedrører køerne, mens Preben står for vedligehold og fodring. Sådan groft sagt. Da de byggede stalden var det vigtigt for dem at holde alle dyr under et tag ud fra devisen ”keep it simple” – desuden fik de tre malkerobotter, så der blev frihed til andre ting end køerne. Mette er glad for, at valget faldt på robotter, men det gav nogle udfordringer i starten. Udfordringer, som kun et målrettet avlsarbejde kunne løse:

”I starten havde vi 10-15 køer, som robotterne ikke kunne malke, da yverne var for ringe, og mange af de nykælvede kvier havde så små og tynde patter, at robotten faldt af. Det var et stort problem, for der er ikke meget ved at have robotter, hvis man alligevel selv skal assistere, for at det virker,” siger Mette.

Siden dengang har hun haft det som sit hovedfokus at avle efter et yver, der er velegnet til robotter, og det har hun opnået:

”I dag er det yderst sjældent, at robotten ikke kan få ordentlig fat i et yver. Desuden holder køerne længere, hvis deres yver ser godt ud fra starten – og her har avlen virkelig gjort en forskel.”  

Samarbejdet med Viking
Mette foretrækker at vælge tyrene selv, hvorefter bedriftens avlsrådgiver, Søren Johannesen, sammensætter en insemineringsplan. Mette er ejerinseminør, men er der dyr, som ”driller,” tøver hun ikke med at ringe til Vikings inseminør. De kommer i forvejen og for- og drægtighedsundersøger dyrene, og her vil Mette gerne være med:

”Jeg prøver altid at være her, når inseminøren kommer. Har jeg for eksempel en ko, der er svær at få drægtig, eller som ikke kommer i brunst, er det rart at kunne lægge en plan for, hvad der skal ske sammen med inseminøren,” siger Mette.

Hun fortæller også, at hun har lært meget af inseminørerne om selve insemineringsarbejdet. Under Mettes barsel steg drægtighedsprocenten, og det tog hun som et tegn på, at der var noget, hun kunne blive bedre til. Mette fik et lynkursus af inseminøren, da hun kom tilbage, og fandt hurtigt ud af, hvad hun tidligere havde gjort galt. Det fik drægtighedsprocenten op igen.

SenseHub – en stor hjælp i hverdagen
Mette og hendes far har egentlig altid sagt, at har man øjne i hovedet, så kan man også spotte en brunst. Og det mener de stadig. Det er bare svært at holde øje med bedriftens dyr 24/7 – især fordi kvierne befinder sig i den fjerneste del af stalden. Desuden var det ved at blive en stressfaktor, at der var dage, hvor ingen fik tjekket for brunst. Derfor fik bedriften indkøbt SenseHub til kvierne sidste efterår og købte også 15 transpondere til de køer, der driller:

”Jeg er enormt glad for det og vil også gerne have flere transpondere til køerne. Jeg lærte hurtigt at stole på systemet, og det virker bare. Udover at finde en brunst, kan SenseHub også fortælle mig, hvornår det er det optimale tidspunkt at inseminere – førhen kunne jeg spotte en brunst og ikke vide, hvor langt henne i brunsten dyret var. Det fortæller teknologien mig i dag,” siger Mette.

På Tvingbro I/S inseminerer de kvierne tre gange med X-Vik, mens 20 % af køerne får X-Vik første gang.

Tvingbro I/S:
• Ejet af Mette og Preben Andersen
•Mælkeproducent nær Præstø
•240 Jersey køer
Ydelse: 10.050 kg EKM
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.