luk

dorthe og lars

er med til at skabe fremtidens bedste avlsdyr

De sidste to år har Dorthe og Lars Beck Hansen været recipientbesætning for embryoner, og i løbet af det sidste år har de sendt hele fire tyre afsted mod brugsplanen. 

Som recipientbesætning lægger man køer og kvier til, når embryoner fra Vikings skyllestation på Risbak skal blive til kalve. Dorthe og Lars fik en henvendelse for to år siden – Viking skulle bruge en god besætning, hvor ejerne havde overskud til at tage sig godt af kalvene, og man havde udset sig bedriften i Døstrup nær Hobro. Dorthe og Lars sagde ja til det, der har vist sig at være en spændende opgave:

”Vi havde slet ingen erfaring med skylninger og ET-arbejde, så her var en mulighed for at blive klogere og samtidig følte vi, at det var et skulderklap at blive spurgt. Siden har vi lært en masse – for eksempel når inseminøren er her for at lægge æggene i. Det har været meget spændende,” siger Dorthe.

I løbet af det sidste års tid har parret sendt hele fire tyre afsted til Viking og avlsarbejdet – VJ Higher, VJ Hays, VJ Hagbard samt en endnu unavngiven søn efter VJ Asure.

Fokus på at få holdbare køer
Lars overtog bedriften i 1987 efter sine forældre, og dengang var der 30 Jersey køer i en bindestald. Dorthe kom til i 1995, og parret har løbende udvidet besætningen til de 270 køer, de har på bedriften i dag. I 2004 byggede de en ny kostald med 240 sengebåse, og i 2016 tog de hul på at få lavet en ny stald til ungdyr og goldkøer. Den er nu taget i brug, så hvad er næste skridt? Flere køer?

”Man skal aldrig sige aldrig, men jeg tror ikke, vi skal udvide mere. Vi har en flaskehals i malkestalden, da vi har en 2 x 10’er. Det tager i forvejen sin tid at få alle køerne igennem, så flere dyr er ikke en mulighed, som det er nu,” siger Lars.

Dorthe og Lars har et godt samarbejde med deres avlsrådgiver, Kristina Brødbæk, som sammensætter insemineringsplanen efter parrets ønsker. De har fokus på at få holdbare køer, for det er de ældre køer, der giver mest mælk. Det er en strategi, der ser ud til at virke – malkeår pr. ko ligger på 4,5 år, hvilket er næsten halvandet år mere end gennemsnittet for Jersey besætninger, og dyrene leverer en livsydelse på 43.800 kg EKM. De tester alle kvier genomisk og sælger en del fra til eksport.

Dorthe og Lars Beck Hansen:
  • Mælkeproducent i Døstrup nær Hobro
  • 270 Jersey køer
  • Ydelse: 10.500 kg EKM

SenseHub – et godt redskab i hverdagen 
I sommeren 2018 fik Dorthe og Lars Beck Hansen taget et nyt værktøj i brug, da de fik SenseHub til deres besætning. Kvierne går et godt stykke væk, så parret sparer nu en hel del ”udflugter” til den anden ende af bedriften, men der er også andre fordele:

”Vi sparer tid, men får også en masse info forærende om hver enkelt ko. Vi kan se historikken for koens brunst, og det er blevet nemmere at finde det optimale tidspunkt for inseminering – og ikke mindst at få fat i de ”stille brunster” – de var svære at spotte før,” siger Dothe.
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.