luk

vj higher

topper fortsat hos VikingJersey

VJ Higher ligger i toppen med +30 NTM. Hans avlsværdier for ydelse, eksteriør og yversundhed er stadig blandt racens bedste. 

Flere nye afstamninger er dukket op og vil hjælpe med at få spredning på avlsplanen. Blandt disse er VJ Hays (VJ Haare x VJ Holmark), VJ Quit (VJ Quintana x VJ Hian) og VJ Last (VJ Lesten x VJ Huzar). Disse tyre er nye på brugsplanen, hvor de erstatter VJ Hodja, VJ Jocko og VJ Garant, som alle er anvendt tilstrækkeligt.  

Alle tyre, som topper Jersey listen (og brugsplanen) har høje ydelsesindekser, avler positivt for procenter samt yversundhed, generel sundhed, holdbarhed og malkeorganer. Disse tyre er tillige alle fri for JH1 defekten og har alle A2/A2 genotype for beta casein.

Der vil ikke være X-Vik til rådighed efter de yngste tyre, men alle sættes i produktion så hurtigt, som sædkvaliteten tillader det. Se avlsværdier og ny brugsplan her på hjemmesiden. 

Brugsplanen omfatter kun tyre med mindst +23 i NTM. Et meget højt niveau (gens. NTM på +25) med stor afstamningsmæssig spredning - ni forskellige fædre og syv forskellige morfædre på de ni brugstyre. 

De tre nye brugstyre bliver spændende bekendtskaber, specielt på eksteriør og sundhed.

VJ Hays (VJ Haare x VJ Holmark) er tillagt i VikEmbryo på en kvie fra Hans Verner Kofod Hansen, Østermarie, Bornholm. VJ Hays avler middelstore døtre med god kropskapacitet, stærke parallelle lemmer og stærke, veltilhæftede og højt ansatte yvere. Vær opmærksom på, at bagpatterne kan blive tætstillede. Yversundhed og malketid er helt i top.

VJ Last (VJ Lesten x VJ Huzar) er også tillagt i VikEmbryo, og han er lillebror til VJ Higher. Tillagt på VJ Huzar datteren fra Jørgen K. Larsen, Vester Skerninge. VJ Last er Jerseyracens bedste tyr for både yversundhed (123) og malkeorganer (126) lige nu. Generel sundhed og holdbarhed er også blandt VJ Last’s varemærker.

VJ Quit (VJ Quintana x VJ Hian) er tillagt hos Palle Bjerggaard Hansen, Såderup v. Ullerslev. Vores bedste VJ Quintana søn, som er tillagt i samme besætning som VJ Quintana selv. VJ Quit er vores bedste tyr for kropskapacitet (122) og for holdbarhed (116), men han er bestemt også helt i top på malkeorganer (122) – bemærk den flotte graf på malkeorganer. VJ Quit avler koncentreret mælk og god frugtbarhed, generel sundhed og temperament.

X-Vik forbruget stiger fortsat 
Forbruget af Jersey X-Vik har nu overhalet anvendelsen af konventionel sæd, og forbruget fortsætter med at stige. Der bliver gjort en del tiltag for at optimere logistikken og udnyttelsen af det producerede X-Vik sæd. En dynamisk X-Vik brugsplan er et af flere tiltag, som skal øge niveauet og tilpasningen af det stærkt stigende forbrug. Så snart, der er sæd til udlevering efter nye toptyre, vil insemineringsplanerne blive opdateret med de nye aktuelle tyre. En fast X-Vik brugsplan hører i højere grad fortiden til, og fremadrettet bliver vi endnu skarpere på hurtigt og effektivt at få den aktuelle sæd i anvendelse. Nogle tyre vil blive fordelt regionsvis, mens nogle vil være til rådighed i kortere eller længere perioder. 

Der er stort fokus på at få produceret flere X-Vik doser. Nye procedurer er introduceret, hvilket skal sikre flere doser af de tyre, der allerede er i produktion – ligesom de tyre, der har været ustabile, eller slet ikke har produceret, kommer bedre i gang med en stabil produktion. 

Tyrefædre
De tre nye brugstyre, VJ Hays, VJ Quit og VJ Last er alle tyrefædre i den kommende periode. Herudover frigives sæd til tyremødre efter tre tyrefædre, som udsendes regionsvis. VJ Wilder i den Sydøstlige region, VJ Habbit i den Midtjyske region og VJ Krarup i den Nordjyske region. Aftal nærmere med din avlsrådgiver, hvis du har brug for sæd til inseminering af tyremor-emner.

Unge tyre på vej
De første sønner efter VJ Svitzer, VJ Samson, VJ Klov og VJ Luck er nu i sædproduktion og vil kunne komme i anvendelse hen over foråret. 

Døtreafprøvede tyre
VJ Huzar har atter overtaget føringen blandt de aktive døtreafprøvede tyre med NTM +20, og han følges af VJ Hazard, VJ Janko og VJ Tester - alle på NTM +18. 
De næste døtreafprøvede tyre bliver VJ Haley og VJ Perez, som lige nu har NTM +16 og +13. De første meldinger på kælvede døtre efter de to tyre er meget positive. VJ Haley er far til VJ Heavy, VJ Hawk og VJ Hirts. VJ Perez er far til VJ Pele og VJ Powell.

Ny dansk polled Jerseytyr
VJ Violent P er tillagt hos TransEmbryo v. Søren Ernst Madsen, Brædstrup. Afstamningen kan føres tilbage til embryoner importeret af Dansk Jersey fra USA (Q Impuls embryoner på D&E Paramount Violet), som blev købt af Erik og Jens Rasmussen, Haunstrup.
VJ Violent P avler god ydelse og holdbarhed, fantastisk kropskapacitet samt gode bagyvere og fin pattestørrelse. 
Udover Violent P har vi også sæd efter de to pollede importtyre Magnus P og Valergo PP.

Importtyre
Vi har netop fået doser efter to nye amerikanske importtyre: 
Chrome er en god døtreafprøvet tyr med gode ydelsesindekser. Døtrene bliver store, meget malkeprægede og med gode malkeorganer. Bemærk, at patterne kan blive korte. Frugtbarhed og sundhed forventes at ligge på gennemsnittet.
Kingston (ikke den danske, men en amerikansk navnebror) er en genomisk tyr, som efter amerikanske forhold avler gode procenter og høj osteproduktion. Døtrene forventes at blive godt middelstore med gode lemmer og malkeorganer. Som for Chrome forventes Kingston døtrene også at ligge på gennemsnittet for frugtbarhed og sundhed. 


På billedet ses VJ Quit.

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.