luk

Jersey

brugsplanen

VJ Hodja (VJ Hjorri x VJ Hihl) topper brugsplanen med +31 NTM, og VJ Higher (VJ Hjorri x VJ Huzar) topper tyrefarlisten med +33 NTM efter de nye avlsværdital pr. 7. august.

VJ Hodja (VJ Hjorri x VJ Hihl) er tillagt i Vikings kerneavlsbesætning på en VJ Hihl kvie købt hos John Trædholm, Gelsted, og han er den første tyr fra kerneavlsbesætningen, som kommer på brugsplanen, men mange flere er på vej. VJ Hodja avler høj ydelse af værdistoffer og høje proteinprocenter. Samtidig avler han også god frugtbarhed, yversundhed og holdbarhed. VJ Hodja er en af racens bedste tyre for lemmer med en avlsværdi på 120, og han avler også gode makeorganer. Bemærk specielt pattestørrelse, og at bagpatteplaceringen er ideel (trukket lidt fra hinanden).

VJ Hamlet (VJ Huus x VJ Hickey) er tillagt hos Ole Sørensen, Ravninggaard, Ribe. Hamlet er første søn efter VJ Huzar sønnen, VJ Huus. VJ Hamlet avler høj ydelse af koncentreret mælk, og yversundheden ligger på 112, men også frugtbarhed og holdbarhed er meget positive. Døtrene forventes at blive godt middelstore og med gode malkeorganer. Specielt foryver, bagyverhøjde og -bredde samt yverdybde er helt i top.

VJ Garant (VJ Gislev x VJ Janko) er tillagt hos Palle Agerdal, Øster-Vrå. VJ Garant skal specielt fremhæves for den gode frugtbarhed og yversundhed (begge 110) og for den flotte eksteriørprofil. Døtrene forventes at blive meget høje og med god kropskapacitet. Super klovhældning og prima malkeorganer. Yvertilhæftning er helt i top, og VJ Garant er blandt racens bedste tyre for yverdybde – hele 127.

VJ Jocko (VJ Lobo x VJ Janko) er tillagt hos Cornelis Jan Barsingerhorn, Hostrup v. Tønder. VJ Jocko er en fantastisk god sundheds- og eksteriørtyr. Yversundhed og klovsundhed på hhv. 118 og 116. Kropskapacitet på 109, lemmer på 113 og malkeorganer på hele 124. Både for- og bagyvere er ekstremt godt tilhæftede, yverbåndet er stærkt, og yverne højt ansatte. Rigtig god pattestørrelse med patter tykkere end gennemsnittet og god patteplacering.

VJ Nibali (VJ Hitman x VJ Link) er tillagt hos Chr. H. Olesen, Balslev. VJ Nibali er brugsplanens første VJ Hitman søn og en tyr uden DJ Hulk i afstamningen. VJ Nibali avler høje procenter. Frugtbarhed og yversundhed er på et højt niveau med hhv. 114 og 105. Døtrene forventes at blive høje, med gode lemmer (113) og gode malkeorganer (116), hvor specielt de højt ansatte yvere og den korrekte placering af bagpatterne skal bemærkes.

X-Vik brugsplanen
X-Vik brugsplanen består af fem tyre, hhv. VJ Powell, VJ Choko, VJ Lasky, VJ Gates og VJ Pele. X-Vik planen omfatter de tyre, vi har sæd nok efter til alle inseminører. Herudover er de små lagre efter VJ Hawk, VJ Gutz, VJ Hirts og VJ Heavy naturligvis også til rådighed på VikShop/bestilling. Bemærk også, at der ligger sæd efter følgende tyre hos nogle inseminører: VJ Quintana, VJ Lutter, VJ James, VJ Huzar, VJ Samson og VJ Asure. Spørg efter dem!

Vi kæmper forsat for at få produceret X-Vik efter de helt unge tyre. Desværre skal tyrene bare være lidt mere udviklede og ældre, inden sæden kvalificerer. Med den store interesse og anvendelse af X-Vik hos Jersey (nu over 40%) håber vi at finde løsninger på at få X-Vik produktion tidligere i gang, så forskellen mellem konventionel brugsplan og X-Vik plan kan minimeres. 

Tyrefædre 
De nye genomiske tyre på brugsplanen bruges som tyrefædre. Derudover er der frigivet sæd til brug til tyremødre efter VJ Higher, VJ Leica og VJ Lobster. Følg løbende med i hvilke tyre der anbefales, inden du inseminerer højindeksdyr. Spørg din rådgiver til råds, hvis du har brug for sæd efter de nyeste tyrefædre til skylning.  

Unge genomiske tyre
Pt. har vi 20 tyre efter 12 forskellige fædre, som lige er kommet på brugsplanen, eller som er i gang med sædproduktion, med gNTM på +24 eller derover. Heraf ligger fire tyre på +30 eller derover. Det lover særdeles godt for fremtiden. Blandt de unge tyre, som topper listen, og som endnu ikke er klar til brugsplanen, finder vi de første sønner efter VJ Dau, VJ Hiwe, VJ Hilo og VJ Haare, - på NTM +24 til +28.

Døtreafprøvede tyre
VJ Huzar, VJ Janko og VJ Hian har fået følgeskab af endnu en rigtig god døtreafprøvet tyr – VJ Hazard. VJ Hazard har et NTM på +22 og Y-indeks på 121. Ca. 400 døtre malker pt., og 96 er kåret. Han er blandt andet far til VJ Hero, som stadig ligger med et NTM på +27. VJ Hazard lever og har sæd til rådighed. Han vil blive et stort aktiv på eksportmarkederne.

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.