luk

hundyrdata

med i den genomiske referencegruppe
Større spredning på Jerseytyrene
I forbindelse med beregning af avlsværdital februar 2018, er der inddraget information fra køer i den genomiske referencegruppe. Tyrene er mere ”spredte”, hvilket er en kæmpe fordel. Genetikken i tyrene er den samme som tidligere, men brugsplanens tyre kommer nu til at ligge mellem NTM +20 og +28, hvor de tidligere lå mellem +19 og +25

Brugsplanen
To nye toptyre føjes til planen. VJ Heavy (VJ Haley x VJ Lukowa) og VJ Gates (VJ Gislev x VJ Hillum) med hhv. +28 og +27, som er de første sønner efter VJ Haley og VJ Gislev, med flere på vej, på et ekstremt højt niveau. 

VJ Heavy er tillagt hos Lars Grønbjerg, Nørreby ved Bogense. VJ Heavy avler høj ydelse med høje procenter, og yversundheden er særdeles god. Døtrene efter VJ Heavy forventes at blive højtstillede og malkeprægede med prima malkeorganer. Specielt den stærke foryvertilhæftning, de brede bagyvere og de højt ansatte yvere skal fremhæves. VJ Heavy skal anvendes på afstamninger med god klovhældning og parallelle lemmer.

VJ Gates er tillagt hos Niels Ulrik Andersen, Juulsgaard, Nr. Åby. VJ Gates avler høj mælkemængde med lidt lavere procenter end gennemsnittet. Yversundheden er blandt racens bedste, og både frugtbarhed og holdbarhed er på et højt niveau. Døtrene forventes at blive af gennemsnitlig størrelse og med gennemsnitlige lemmer, men med fantastisk gode malkeorganer. Racens pt. bedste foryvertilhæftning og yverdybde. Kombinér VJ Gates med afstamninger, som har god pattetykkelse og -længde.

Brugsplanen består af otte tyre, som alle har positive avlsværdier for malkeorganer, yversundhed og holdbarhed. For første gang har de genomiske tyre fået beregnet avlsværdi for klovsundhed, og tyrene ligger generelt lidt lavt. Vi har ikke hidtil kunnet inddrage denne egenskab i overvejelserne, når der er fremavlet tyre, men der vil blive lagt vægt på egenskaben fremadrettet. Den døtreafprøvede VJ Janko bliver på brugsplanen, blandt andet fordi han er ekstremt god for klovsundhed og lemmer (tillige med super gode malkeorganer).
VJ Huzar, VJ Lotto og VJ Asure tages af brugsplanen. Asure bliver budgettyr til maj. 

X-Vik brugsplanen
Eneste genganger på X-Vik brugsplanen er VJ Samson, som er steget i NTM og har en lidt alternativ afstamning. Nye på planen er VJ Huzar (døtreafprøvet) og VJ Hitman, som nu er kommet godt i gang med at producere X-Vik. Begge ligger på samme NTM (+23) som VJ Samson. Yderligere tilføjes VJ Luck, VJ Rowa og VJ Lotto X-Vik brugsplanen til en fordelagtig pris. 

Bemærk, at der ligger en del X-Vik hos inseminørerne. Specielt X-Vik efter Quintana, James, Willem, Bonne, Dau og Bang bør anvendes, da deres avlsmæssige niveau er højt. 
Der vil løbende blive frigivet X-Vik efter nye tyre i takt med, at tyrene kommer i gang med at producere. Følg listen over X-Vik tyre på hjemmesiden. Forbruget af X-Vik er fortsat stigende; 34 % af Vikings salg af Jerseysæd på hjemmemarkedet er nu X-Vik.

Unge genomiske tyre
Blandt de tyre, som starter op med sædproduktion lige nu, og som bliver tyrefædre i første halvår 2018, finder vi spændende afstamninger på et meget højt niveau. VJ Haley sønnerne dominerer med VJ Heavy, VJ Hawk og VJ Hirts på hhv. +28, +30 og +30 efterfulgt af to VJ Perez sønner på +27 (VJ Powell og VJ Pele), men også sønner efter VJ Lustrup, VJ Lari, VJ Lobo , VJ Landa, VJ Pil og VJ Dee bliver spændende bekendtskaber. Sæd efter disse tyre kan bestilles til tyremødre i takt med, at den produceres, og der vil blive fordelt til inseminørerne primo april.

Døtreafprøvede tyre
Udover VJ Janko (+25) og VJ Huzar (+23) ligger flere andre døtreafprøvede tyre også på et meget højt niveau. VJ Hjort ligger på +24, VJ Tudvad på +22, VJ Hian, VJ Tir og gamle DJ Hulk ligger på +20. VJ Rodme og VJ Hoj er 00 efter VJ Rodme og ca. 300 efter VJ Hoj.

Tyrefædre 
De nye genomiske tyre på brugsplanen bruges som tyrefædre. Følg løbende med i, hvilke tyre der anbefales, inden du inseminerer højindeksdyr. Spørg din rådgiver til råds, hvis du har brug for sæd efter de nyeste tyrefædre til skylning.  

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.