luk

jersey:

Stærk og varieret brugsplan
Der introduceredes et revideret indeks for generel sundhed, hvor der nu indgår væsentlig mere data end i det tidligere, udelukkende med stofskiftesygdomme for Jersey. Da Generel sundhed har meget lav vægt i NTM, vil ændringerne få en meget lille effekt på tyrenes NTM rangering.

Vi har formået at sammensætte en spændende brugsplan, som vil kunne give kvalificerede forslag til alle hundyr. 

Nye brugstyre er den døtreafprøvede VJ Janko (DJ Jason x DJ Hulk) med NTM +24, samt de helt unge tyre VJ Lutter (VJ Lago x VJ Tester) med NTM +21, VJ Gurre (VJ Guide x VJ Lure) med NTM +19 og VJ Asure (Axis x VJ Lure) med NTM +16. Alle tre med ny alternativ afstamning. 

VJ Klov og VJ Luck tages af planen efter at have ydet et passende stort bidrag til Jersey populationen. VJ Svitzer og VJ Bonne, som er på et lidt lavere NTM niveau, vil blive brugt færdig som Budgettyre til februar. Alle tyre på brugsplanen har avlsværdier over 100 for malkeorganer, yversundhed og holdbarhed. 

X-Vik efter et stort udvalg af tyre
Nye tyre på X-Vik brugsplanen er VJ Samson og VJ Bonne. De suppleres af VJ Quintana, VJ James og VJ Bang og VJ Willem. Totalt set en spændende plan, som vil kunne sikre et højt niveau hos afkommet.

X-Vik brugsplanens tyre er gode X-Vik producenter, som har kunnet fordeles til de fleste inseminører. Der kan dog opstå mangel efter enkelte af tyrene i kortere perioder. Ud over disse tyre har vi også mindre lagre af X-Vik til rådighed efter en større gruppe af tyre. Se disse på hjemmesidens X-Vik liste. Disse tyre kan købes via VikShop. Listen på hjemmesiden opdateres løbende, hvilket betyder, at den først producerede X-Vik efter nye tyre vil dukke op her, så snart sæden kan frigives. Bemærk også at mange af tyrene på hjemmesiden sælges til en særdeles favorabel pris på kr. 134.

Forbruget af X-Vik er fortsat stigende; 31% af Vikings salg af Jerseysæd på hjemmemarkedet er nu X-Vik, hvor det på samme tidspunkt sidste år lå på 20%.

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.