luk

brugsplan

- mere i detaljer

Læs endnu mere om de nye tyre på brugsplanen og få alle detaljerne med.

VH Nader (Norland x VH Ramis) NTM +44 er tillagt hos Vagn Kristensen i Stoholm J.
Den nye toptyr ved Holstein hedder VH Nader og har imponerende +44 i NTM. Han avler et fantastisk niveau for produktion med indeks 133 med fremgang både i mælkemængde (mælke indeks 109), men også i procenterne med fedt indeks 130 og protein indeks på 127 og derudover tilmed en persistens på 108.
På trods af den meget høje ydelse formår han at avle fremgang på reproduktionen med kælvningsevne 115 og hunlig frugtbarhed på 106. Også sundhedsindekserne er gode med yversundhed 107 og klovsundhed på 109.
Han mor er en VH Ramis datter som endnu ikke har kælvet. Hun er skyllet mange gange som kvie og VikingGenetics har allerede købt 5 sønner på hende inklusiv 2 røde Holstein tyre – VH Ramis datteren er nemlig rød bærer. Hendes mor – Fageno koen er en historie for sig. Hun var den første dansk fødte kvie til at indgå i VikingEmbryo projektet, hvor også VH Ramis kvien stammer fra. Hun er født hos Kim Fagerlin i Tjele og hendes egen første kalv er den stærkt anvendte VH Don Red. Hun har en gennemsnitlig produktion på 13.900 kg mælk med 4,72 og 3,49 i procenterne og er kåret VG87.

VH Buckard (Barkeeper x Nilson) NTM +38 er tillagt hos Åsa og Mikael Berglund i Tärnsjö i Sverige. Han har sine avlsmæssige forcer i høj produktion, god sundhed og funktionalitet i eksteriøret.
Han har et Y-indeks på 128, som kommer fra gennemsnitlig mælk med fantastiske procenter med 119 i fedt% indeks og ekstraordinære 127 i protein% indekset. Samtidig med den høje produktion formår han at avle 117 i yversundhed, 111 i klovsundhed og 106 i generel sundhed. Reproduktionen er omkring middel. Kropsmæssigt avler han en god balance mellem styrke og størrelse, og lemmer er stærke og tilmed en smule krogede (108) som efterspørges af mange. Malkeorganerne er med indeks 116 godt tilhæftede med korrekt pattestilling
Hans mor er en god Nilson datter som er kåret VG85 og har en gennemsnitlig ydelse på 11.400 kg mælk med 4,54 og 3,92 i procenterne. Hendes mor er en VH Miracle datter som ligger med tilsvarende høj ydelse og som også er kåret VG85.

VH Broklyn (VH ByNalle x SB Silver) NTM +38 er tillagt hos Janne Näsi i Tuulos i Finland. Han markerer sig med sit fantastiske NTM niveau tydeligt på toplisten og har en særdeles tiltalende profil. Et højt produktionsniveau (Y-indeks 121) som er med gennemsnitlig mælkeydelse og formidabelt niveau for procenterne med fedt% indeks 121 og protein% indeks på 118. Sundhed og reproduktion er positivt specielt den hunlige frugtbarhed er god med 111, men også generel sundhed og yversundhed på 108 for begge egenskaber. Hurtig malketid (109) og roligt temperament (117). Eksteriøret er stærkt med kropskapacitet 108, gode lemmer på 116 og super malkeorganer på 131 hvor specielt tilhæftningen og yverdybden er stærk. Han placerer sig i den absolutte top hvad angår holdbarheden med sine 128.
Han far – VH ByNalle er en Brentano x VH Scout søn og hans mor en SB Silver datter som er kåret 83 i helhed. De høje procenter som vi ser hos VH Brooklyn, kommer helt åbenlys fra moderen – hun har en gennemsnitlig produktion på knap 10.700 kg mælk med 4,91 % fedt og 4,00 % protein. Hendes mor er en VH Suarez datter.

VH Harry P (Hotspot x Jetset) NTM +37 er også en tyr som kommer ud af det VikingGenetics internationale selektions program og er født i Tyskland. Han står også i Assentoft og er i fuld gang med X-VIK produktionen og kan allerede nu findes på X-VIK brugsplanen. Også her er ydelsen rigtig høj med Y-indeks 130, som kommer fra stor fremgang i procenterne med fedt% indeks på 122 og protein% indeks på 122. Persistensen er også god med 112. Reproduktionen er godt over middel og det samme gælder sundheden, hvor specielt klovsundheden er god med 111. Eksteriøret er i fin balance men kropskapacitet på 104 og super lemmer med 117. Som navnet viser er han en heterozygotisk polled tyr, så halvdelen af hans afkom vil være polled anvendt på hornede dyr. Et fantastisk højt NTM niveau for polled genetik

VH Borre (VH Bahrain x Bookem) NTM +35 er tillagt hos Rasmus Kildal i Grenå.
Hvis du gerne vil have en høj produktion og samtidig have fremgang for hunlig frugtbarhed er han et godt valg for dig. Han giver dig køer med stor produktion (Y-indeks 127) med super gode procenter og en fantastisk persistens på 121. Hunlig frugtbarhed er også god med indeks 109 men sundhedsegenskaberne ligger godt middel. Der er en god balance i eksteriøret og så en fantastik malketid på 118.
Der er en interessant vinkel på kofamilien bag. VH Borre er 5. kalv som Bookem datteren får – det er ikke ofte vi ser at så gammelt genetik kan levere en søn på så højt niveau, hvilket naturligvis understreget styrken i kofamilien. Bookem koen er en VG89 ko med en gennemsnitlig produktion på næsten 13.000 kg mælk. Hendes mor er en VG86 D Oscar datter med 14.600 i gennemsnitlig ydelse
                      
VH Kalif (Keith x Barclay) NTM +33 er endnu en tyr fra det internationale selektionsprogram i VikingGenetics. Han er født i Tyskland. Han er til dig som gerne vi har højt ydende køer med gode procenter, en god yversundhed, gode brugsegenskaber og fantastisk eksteriør. Han avler stor fremgang i ydelsen med indeks 128 med både god fremgang i mængde og procenter. Kropmæssigt avler han store køer (120) og med gode lemmer (109) og gode malkeorganer (115) og køer med roligt temperament (119) og god malketid (109). Sundheden er omkring middel og han skal beskyttes lidt i hunlig frugtbarhed.
VH Declan (VH Deco RC x Battlecry) NTM +33 er tillagt hos Anderstrup Holstein i Skørping. Han avler en perfekt balance mellem produktion med høje procenter, super sundhed og tiltalende eksteriør. Med et Y-indeks på 122 er du sikret god fremgang i produktionen som kommer fra fremgang både i mængde og procenterne med fedt% indeks på 113 og protein% indeks på 118. Han avler også god persistens med 115. Sundhedsegenskaberne er helt i top hvor specielt klovsundheden er imponerende med 117 men også en stærk generel sundhed på 108. Hunlig frugtbarhed er også god med 110. Han avler den moderne type med super lemmer (119) og gode malkeorganer (110) og gennemsnitlig kropskapacitet (102) med middel størrelse som så også betyder et indeks for sparet foder på 102. Det er også værd at fremhæve et indeks for malketid på 115.
Han mor har produceret 13.000 kg mælk i gennemsnit og er kåret VG87. Hendes mor er en stærk G-Force datter som har produceret 15.700 kg mælk og er kåret VG89. Hun er også mor til den døtreafprøvede VH Dent RC (NTM +27) og den stærkt anvendte tyr VH Baylor (NTM +27).

VH Achiles (Achiever x Kerrigan) NTM +32 er tysk født tyr og kommer dermed fra det internationale selektionsprogram. En fantastisk ydelsestyr med indeks 130, hvor specielt fedt% er god med indeks 136. Sundhed og reproduktion er godt middel, dog med hunlig frugtbarhed lidt under med indeks 94. Eksteriørmæssigt avler han store køer med gode lemmer og malkeorganer og brugsegenskaberne er tiltalende med malketid 111 og temperament 109.

VH Appeal (Aragon v VH Bernell) NTM +32 er tillagt hos I/S Østergård på Thyholm i Danmark. Han er til dig som søger en god balance mellem ydelsesfremgang og sundheden i dine dyr. Han avler ydelse på 120 med stor fremgang i procenterne (fedt% indeks 113 og protein % indeks 121). Derudover giver han gode frugtbare køer med indeks 110 for hunlig frugtbarhed. Sundheden er i top med yversundhed 110, generel sundhed 111 og klovsundhed 112. Eksteriøret er med 102 i kropskapacitet, så en fin størrelse, lemmer på 107 og malkeorganer på 112 med fin tilhæftning og robotvenlige svagt bagtunge yvre.
Aragon er en Araxis x Racer søn og hans mor en stærk VH Bernell datter som har en gennemsnitlig produktion på 11.500 kg mælk med 4,49 og 3,79 i procenterne. Hun er kåret 81 i helhed med 84 i malkeorganer. Hendes mor er en S Ross datter

VH Botan (Barkeeper x Nilson) NTM +31 er tillagt hos Österfors Gård AB i Vikarbyn i Sverige. Han er en stærk ydelsestyr med Y-indeks 129, hvor han avler fremgang i mælkeydelse med 109, men har sine helt store forcer i procenterne med fedt-indeks 133 og protein indeks 118. Persistensen er god med 108. Sundhed og reproduktion er omkring middel og det samme gælder eksteriøret, som er i fin balance. Kropkapaciteten er 96, som afspejler sparet foder indekset på 104. Kofamilien bag – Majken familien præsterer rigtig flot. Nilson koen er en fantastik eksteriør ko kåret VG88 og har en ydelse på 14.200 kg mælk med 4,56 og 3,75 i procenterne. Hendes mor er en VG85 VH Byrial datter som har gennemsnitlig ydelse på 15.000 kg mælk.

VH Manfolk (VH Mozart x D Jul) NTM +30 er tillagt hos Claus Fenger i Odder. Han er en særdeles spændende døtreafprøvet tyr, som havde sin første døtreafprøvning i februar indeksrunden og holder sit flotte niveau nu med næsten 900 malkende døtre i indekserne og dermed efterhånden en god sikkerhed i indekserne. Han er til dig som gerne vil have mindre Holstein køer, som stadig har en meget høj produktion og en god sundhed. Han avler Y-indeks 127 med rigtig gode procenter. Sundheden er i top med 113 i klovsundhed, 112 i yversundhed og 105 i general sundhed. Eksteriøret er godt og funktionelt og specielt på kropskapaciteten er han unik med indeks 87. De er køer som bare er lidt mindre i det hele – ingen ekstremer. Lemmer med er gode og tilmed lidt krogende. Malkeorganer er gennemsnitlig og meget korrekte og værd at bemærke at der en stor pattestørrelse.

VH Bourbon (Benz x Abbott) NTM +30 kommer ud af det VikingGenetics internationale selektions program og er født i Tyskland. Han står også i Assentoft og er i fuld gang med X-VIK produktionen og kan allerede nu findes på X-VIK brugsplanen. Han avler en god ydelse med Y-indeks 126 med gode procenter. Sundhed og reproduktion er omkring middel og eksteriøret er godt med gennemsnitlig kapacitet, super lemmer (116) og malkeorganer (118) med god tilhæftning og positiv patter størrelse. Malketiden er også værd at fremhæve med indeks 118.

VH Mario P (VH Monty P x VH Cosmo) NTM +30 er tillagt hos Jacob Pedersen i Rødekro. Han vil give dig køer med høj produktion og samtidig super malkeorganer og så tilmed pollede dyr i minimum 50% af sit afkom.
Han avler en produktion med Y-indeks 120 med super procenter (fedt% indeks 122 og protein% indeks 115) og derudover en persistens på 109. Malkeorganerne er helt op top med indeks 124 med super tilhæftning og yverdybde og korrekt pattestilling og tilmed lange patter. Kropmæssigt avler han 95 med medium størrelse. Sundheden er god med specielt en god generel sundhed på 111.
Hans mor – VH Cosmo datteren har en gennemsnitlig produktion på 13.000 kg. mælk med 4,20 og 3,60 i procenterne og er kåret VG86. Hendes mor er en tilsvarende højt producerende VH Gregor datter,
 
Brugsplanen består i alt at 26 spændende tyr med et genemsnitligt NTM på +33, så der er garanti for stor avlsmæssig fremgang i din besætning. Der er en stor udskiftning denne gang, med 13 nye tyre. Specielt det genetiske niveau for ydelse stiger og tyrene har i gennemsnit 123, men på trods af dette er der også fremgang for de sundheds og reproduktionsmæssige egenskaber og malkeorganer (114).
                      
Afstamningsmæssigt er der god variation med 22 forskellige fædre på de 26 tyre og 24 forskellge morfædre. Der er denne gang 3 pollede tyre og 2 døtreafprøvede tyre.

 
Antal tyre
26
Antal nye tyre tilføjet
13
Antal forskellige fædre
22
Antal forskellige morfædre
24
Pollede tyre
3
Døtreafprøvede
2
NTM (gns)
33
Ydelse (gns)
123
Hunlig frugtbarhed (gns)
104
Yversundhed (gns)
107
Klovsundhed (gns)
109
Malkeorganer (gns)
114
Malketid (gns)
104
 
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.