luk

tværfagligt

samarbejde har skabt resultater

Kvægbruger Søren Sørensen har været en del af et forløb, der både inkluderede hans avlsrådgiver, inseminør og dyrlæge, og det har gjort en forskel på bedriften, Harreslund nær Ribe.

I december 2017 havde Søren Sørensen sit første møde med tre af bedriftens aktører – nemlig avlsrådgiver Bettina Hansen, inseminør Niels Erik Kristiansen og dyrlæge Lise Monrad Sørensen. Sammen skulle de se, om de kunne gøre en god bedrift endnu bedre, og Søren var ikke i tvivl om, hvor der især skulle sættes ind:

”Jeg døjede en del med digital dermatitis, især hos kvierne, og jeg kunne se, at hvis dyrene blev ramt af sygdommen som kvier, blev udbruddene ofte værre, hvis de fik det igen som køer – derfor måtte der ske noget,” siger han.

I dag bruger Søren og hans medhjælper, Henrik Plender tiden på forebyggelse i stedet for behandling, og de har meget færre tilfælde af klovlidelsen. En gang om ugen vasker de kvierne og giver dem et klovmiddel, som de sprayer på, mens dyrene står i fanggitter. Det samme gør sig gældende med køerne, som får samme omgang under malkningen, og den systematiske tilgang til udfordringen med digital dermatitis har vundet indpas hos Søren:

”Det er bedre at være foran end at være bagefter, og det er god dyrevelfærd – det andet var ikke rart at se på,” siger han.

Højere ydelse og bedre reproduktion
Via det tværfaglige samarbejde har Søren – udover klovsundheden – også fået input til, hvordan han kunne forbedre sengebåsene hos både goldkøer og kvier, og han har fået meget bedre styr på en overbelægning hos køerne. Bedriften har opnået en højere ydelse og leverer i dag 700 kg EKM mere end i december 2017. I samme periode har celletallet været faldende, og det ligger nu omkring 180.000. Til januar kommer der to rækker nye madrasser til køerne, og herefter håber Søren at kunne tage endnu et ryk på ydelsen:

”De nye madrasser bliver kronen på værket. De vil øge køernes komfort, og jeg tror, det vil give lidt mere mælk, når vi samtidig holder fast i de gode, nye vaner,” siger han.

De nye vaner omfatter også en mere systematisk tilgang til reproduktionsarbejdet. Dyrene står klar i fanggitter, når inseminøren kommer, og det er gjort tydeligt, hvem der skal for- eller drægtighedsundersøges, og hvem der skal insemineres. Reproduktionseffektiviteten hos køerne er steget fra 0,20 til 0,24, og drægtighedsprocenten ligger på næsten 50. Samtidig er insemineringsprocenten meget stabil, men det bedste er systematikken og det overblik, der følger med:

”Min medhjælper, Henrik er meget glad for de faste rammer – han ved, hvad han skal, og der er tjek på dyrene. Det giver både ham og jeg en ro i hverdagen,” siger Søren.

Værdien af vidensdeling
Forløbet med avlsrådgiver, inseminør og dyrlæge har skabt gode resultater på bedriften nær Ribe. Gruppen har holdt tre møder i alt, og de regner med at skulle have et afsluttende møde i starten af 2020. Søren fortæller, at mange af de tiltag, der blev foreslået, ikke kom bag på ham, men det hjalp at få et skub i den rigtige retning – og at få lagt en plan:

”Jeg var jo godt klar over, hvor der var plads til forbedring, men det er meget nemmere at gå til, når man får lagt en realistisk plan,” siger han og tilføjer:

”Alle i gruppen har haft indsigt i forskellige områder; inseminøren kommer næsten dagligt på bedriften, dyrlægen ved, hvad hun behandler mine dyr for, og avlsrådgiveren har et godt overblik over min besætning – på den måde har vi kunnet lægge en fælles plan, og det har gjort hele forskellen.”

Harreslund:
• Mælkeproducent nær Ribe
•Ejet af Søren Sørensen
•300 Holstein køer
•Ydelse: 10.300 kg EKM

På billedet ses avlsrådgiver Bettina Hansen, kvægbruger Søren Sørensen og inseminør Niels Erik Kristiansen i stalden.
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.