luk

holstein

- nye beregning maj

Der er 11 nye tyre ud af 25 på Holstein brugsplanen, og toppen er stort set uændret. VH Bradoc placerer sig som nr. 1 med flotte NTM +40 - en plads han stjæler fra VH River, som nu ligger på +38. De øvrige toptyre er VH Romello og VH Brixton med +36, VH Rozwell med +35 og VH Raffi og VH Balzac med +34. Det er godt, at disse gode tyre endnu ikke er anvendt så meget, at de skal tages af brugsplanen, og det er også værd at bemærke, at mange af disse tyre danner fundamentet til en flot X-Vik plan.

VH Booth, som gjorde comeback på brugsplanen som døtreafprøvet sidste gang og holder sit niveau med NTM +32 og et Y-indeks på imponerende 132. 
 
Nye brugstyre
VH Python (Penley x G-Force x Bookem) NTM +34 er tillagt hos I/S Lykke Andersen ved Grenå. Hans mor – G-Force koen har netop afsluttet første års produktion med godt 10.000 kg mælk med super gode procenter (4,65 % fedt og 3,83 % protein) og er VG87. Hendes mor er en VG89 Bookem ko, som også er mor til tyrefaren, VH Loumar med NTM +28. Det er let at genkende det stærke eksteriør fra morsiden, når vi ser på VH Python. Kropkapacitet 115, lemmer 116 og malkeorganer 124, men han kan mere end at lave flotte køer. Også sundheden og reproduktionen er god, og han har en ydelse på 115.

VH Nerd RC (Nugget RC x Lastyear x VH Lima) NTM +33 er en ny og spændende RC tyr – altså en tyr der er sort, men som er bærer af det røde gen. Han er tillagt hos Per Laursen i Tøndering ved Roslev. Lastyear koen er skyllet to gange som kvie og har nu produceret i et år med 10.600 kg mælk med imponerende 4,78 i fedt% og 3,87 i protein%. Denne profil genfinder vi til fulde i VH Nerd RC med et godt Y-indeks på 119 med 136 i fedtprocent-indeks og 125 i proteinprocent-indeks. Sundheden og frugtbarheden er også rigtig god, og eksteriørmæssigt er det lemmerne, der er bedst med 117. Han avler gennemsnitlig kropskapacitet, og malkeorganerne er godt tilhæftede med et godt yverbånd og dermed også lidt tætstillede patter
.

VH Stan (Supershot x Freddie x Lucky Star) NTM +31 er en canadisk født tyr, som er opstaldet i USA, men ejet af Viking. Han kommer fra den berømte besætning, Stantons, som både førhen, men bestemt også i dag er storleverandører af genetik til flere kvægavlsforeninger. Stantons Freddie Cameo er navnet på moderen, og hun har leveret mange gode tyre, bl.a. de to tidligere tyrefædre Checkers og S Casual, og hun har på trods af sin alder formået at fortsætte med at give top-sønner. VH Stan avler en god ydelse (121), sundhed, mens reproduktion er middel og kælvningsevnen rigtig god (114). Eksteriøret er i god balance, så her er alt i alt en spændende tyr både afstamnings- og profilmæssigt.

VH Sylvest (VH Sparky x VH Meno x Rakuuna) NTM +31 er tillagt hos Martin Kristensen i Lønborg nær Tarm. Hans mor er en VH Meno (Massey) datter, som er skyllet som kvie, og som pt. har produceret i 1,3 år med knap 11.600 kg mælk. VH Sylvest avler en helt enorm fremgang for procenterne specielt proteinprocent-indekset på 126 er imponerende. Han har generelt en stærk sundhed og reproduktionsprofil og et fint eksteriør med 118, 109 og 112 for henholdsvis kropskapacitet, lemmer og malkeorganer.

VH Garbro (Gras x VH Grafit x Rakuuna) NTM +30 er endnu et stjerneskud fra en velkendt kofamilie. VH Grafit koen har haft VH Benzema NTM +27, VH Raffi +34 og helbroderen VH Gofeet med NTM +27 på diverse planer. En meget flot præstation! VH Garbro er en af de bedste ydelsestyre i racen med Y-indeks på 125, men han formår at holde både reproduktionen og sundheden over middel. Eksteriøret er også i top med 117 i kropskapacitet, 111 i lemmer og 119 i malkeorganer – en tyr, der uden tvivl kommer til at sætte sit præg på racen i den kommende tid.

VH Moby (Missouri x Chevrolet x Sudan) NTM +30 er tillagt hos Anderstrup Holstein I/S ved Skørping. Han er afstamningsmæssigt ganske interessant og anderledes. Familien stammer fra Holland – faktisk er både morfaren og moderen fra Vekis farmen. Længere tilbage i afstamningen ligger Caps Mairy 4 – en B Goldwyn ko, hvor der er kommet embryoner både til Danmark og Finland for år tilbage. VH Moby avler en god ydelse med gennemsnitlige procenter, en super god frugtbarhed og kælvningsevne. Eksteriørmæssigt avler han lidt smalle køer med almindelig størrelse, gode lemmer og rigtig gode yvere. Han kan ikke anbefales til kvier.

VH Zodiak (VH Zaza x VH Pop x D Limbo) NTM +30 er tillagt hos Poul Haubro ved Løgstrup nær Viborg. Han er eneste VH Zaza søn i Viking og er på en stærk VH Pop datter, som i 2,2 år har haft en gennemsnitlig produktion på mere end 13.000 kg. mælk. VH Zodiak er stærk på alle sundheds- og reproduktionsegenskaberne, hvor specielt den hunlige frugtbarhed udmærker sig med 121, men også generel sundhed på 117. Han har et Y-indeks på 111, som kommer via super procenter i mælken, faktisk imponerende 126 og 125 for henholdsvis fedtprocent-indeks og proteinprocent-indeks. Eksteriøret er omkring middel uden fejl.

VH Mistral (VH Montee x VH Gotfred x V Exces) NTM +29 er tillagt ved Peter Dalgas Nissen ved Kruså, og der ligger en helt speciel historie bag denne tyr. VH Gotfred koen kælver første gang i 2012 og får tyren, VH Noa, som i dag er døtreafprøvet med NTM +17. Hun bliver skyllet med VH Mandel som første kalvs og kælver selv anden gang med tvillingekvier efter VH Mandel. Disse to VH Mandel køer er mødre til henholdsvis VH Broback NTM +34 og VH Octano NTM +28. Som 3. kalvs skylles hun igen – denne gang med VH Ronaldo og hendes egen 4. kalv bliver således VH Mistral. Hun har i dag haft fem kælvninger og produceret i 5,3 år med 13.600 kg mælk. VH Mistral har en avlsprofil med super god sundhed og reproduktion, et godt eksteriør, og ydelsen er godt middel.

VH Palle (Penley x Fanatic x Oman Justi) NTM +28 er en tysk født tyr, som Viking har købt gennem NOG samarbejdet. Det betyder, at han er placeret på RSH tyrestationen lige syd for den dansk-tyske grænse. Hans far, Penley er en amerikansk Platinum søn, og den tyske opdrætter er Plesse Milch GmbH & Co i Reyershausen. VH Palle har en meget fin profil med god produktion på 115 med rigtig gode procenter; fedtprocent-indeks 114 og proteinprocent-indeks 110, men specielt sundhedsegenskaberne er i top med yversundhed 114 og klovsundhed 111. Eksteriøret er stærkt med 115, 108 og 125 – en tyr, der er let at anvende i mange kombinationer i din besætning.

VH Idaho (Icone x Denim x B Goldwyn) NTM +27 er tillagt hos Kent Andersen ved Tårs i Vendsyssel, og afstamningen fører tilbage til Stubben I/S. Han er en rigtig spændende Icone søn, med en profil, som falder i god smag alle steder. Han avler en god ydelse med 117, han er en rigtig stærk sundhedsprofil og har specielt en super kælvningsevne på 115. Eksteriøret er stærkt med kropkapacitet på 115, lemmer på 118 med super klovhældning og med rigtig gode tilhæftede malkeorganer. Han giver tilmed en hurtig malketid (110), så her er tale om en tyr, der er let at anvende i rigtig mange kombinationer.

VH Ledger (VH Liftoff x VH Mota x VH Black) NTM +27 er tillagt hos Anders Thomsen ved Ølgod. VH Mota koen er skyllet to gange som kvie og har nu produceret i knap 200 dage med god ydelse og procenter og er kåret 88 i helhed. VH Ledger avler en god ydelse (115) med rigtig gode procenter, specielt proteinprocenten er god. Eksteriøret er godt, hvor lemmerne ligger på flotte 119. Sundhed og reproduktion er klart over middel og brugsegenskaberne omkring middel.
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.