luk

ny bestyrelse i

VikingDanmark

Efter en stor indsats og mange år som formand i VikingDanmark har Jan Duchwaider, Skibby valgt at stoppe.

Anders Levring, Glesborg er valgt som ny formand, og Casper Pedersen, Bindslev er ny næstformand. Desuden er Flemming Pedersen (Fjerritslev), Kristian Nielsen (Snedsted), Martin Kristensen (Tarm), Peder W. Jacobsen (Skærbæk), Vagn Kristensen (Stoholm), Christian Lund (Skodborg) samt medarbejderrepræsentant Erik Henriksen en del af den nye bestyrelse, som lige nu har fokus på at føre VikingDanmarks Strategi 2020 helt i mål. 

Næste store milepæl bliver at få sat rammerne for Strategi 2025, som skal udformes i løbet af det første halve år i 2020. Bestyrelsens opgave vil fortsat være at sikre ejerskabets forankring blandt kvægbrugerne, og at ejerne får mest muligt ud af fællesskabet. VikingDanmark er sat i verden for at skabe mest mulig værdi for landmændene, og det vil altid være bestyrelsens udgangspunkt.
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.