luk

nyt Forskningsprojekt

- gør det muligt at måle koens optagelse af foder

Kunstig intelligens gør danske malkekøer både mere effektive og klimavenlige

Et nyt forskningsprojekt søsat af VikingGenetics skal ved hjælp af kunstig intelligens og 3D-kameraer gøre det muligt at måle, hvor meget foder en ko æder. Med den information kan danske landmænd udvælge køer, der er mere ressourceeffektive og klimavenlige. Innovationsfonden har investeret 14,8 millioner kroner i projektet.

Hvis man som professionel idrætsudøver vil være blandt eliten, kender man både sammensætningen og mængde af den kost, man spiser. Hvis en ko skal være sund, fertil, robust, produktiv og klimavenlig, er det også nødvendigt at kende både sammensætning og mængde af dens foderration.
I dag kender vi foderets sammensætning, men mængden af foder, som hver ko konsumerer, har hidtil kun været muligt at måle på forsøgsgårde med dyrt udstyr. I VikingGenetics' nye forskningsprojekt vil man udvikle en langt billigere teknologi, hvor man ved hjælp af 3D-kameraer måler mængden af foder den enkelte ko indtager. Data om køernes vægt, foderindtag og mælkeproduktion bliver analyseret sammen, så man kan identificere hvilke køer, der har det mest effektive energioptag.

Forsøgsdata viser, at de køer som er mest effektive til at optage foder også udleder mindre metan. Derfor er der både en gevinst økonomisk og klimamæssigt, hvis man kan identificere og avle på de mest fodereffektive dyr.  

Enormt potentiale
"Potentialet i dette projekt er enormt, og har potentiale til at ændre hele mindsettet om, hvordan man passer køerne i en moderne kvægproduktion. Projektet vil give mere objektiv overvågning af køerne, bedre fodereffektivitet per ko, forbedringer i den daglige drift og en mere ressourceeffektiv produktion, som vil være til gavn for klimaet gennem mindre metanproduktion," siger Jan Lassen, Ph.d., cand.agro. og Senior Research Manager hos VikingGenetics.

Udover VikingGenetics, der er nordisk markedsleder indenfor innovativ kvægavl, består projektet af Aarhus Universitet, som beregner fodereffektivitet og genetik. Landbrug og Fødevarers innovationsafdeling SEGES står for implementering af software hos landmændene, mens rådgivningsvirksomheden SIMHERD A/S står for værktøjer til beregning af projektets økonomiske værdi.

Bæredygtig mælkeproduktion
Markedet for registreringer af denne type data er verdensomspændende og kan føre til flere danske arbejdspladser — både i forhold til produktion, service, salg og analyse. VikingGenetics vil desuden bruge dataene til at rangere tyrene i deres bestand, så de bedste gener bliver videreført. 

Der findes 1,5 milliarder køer på verdensplan, og hos VikingGenetics er der store forventninger til, at projektet vil styrke virksomhedens markedsposition og kan sætte Danmark endnu mere på verdenskortet inden for bæredygtig mælkeproduktion.

"At have individuelle fodermålinger på kommercielle gårde bliver en game-changer i moderne kvægproduktion. Det har vi altid drømt om. I forhold til forskning åbner denne type data op for helt unikke muligheder og nye studier i den kompleksitet, der er omkring kvægavl, ressourceeffektivitet og klimabelastning," siger Søren Borchersen, Chief Research & Development Officer, VikingGenetics.

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.