luk
Seniorklubbens efterårstur

Besøg på VikingDanmarks hovedkontor prægede årets efterårstur. 

Læs Ebbe Skammelsens beretning fra dagen her:

Torsdag den 12. september mødte 44 forventningsfulde Viking Seniorer op på VikingDanmarks Hovedkontor i Agro Food Park, Aarhus. Jeg tror, alle havde glædet sig til at få lov til at besøge kontoret og møde nogle af de kendte ansigter fra dengang, hvor der stod arbejde på kalenderen.

Direktør Hans Peter Bay bød os velkommen, og efter vi var blevet beværtet med brød og kaffe, fortalte han om, hvad der rører sig i tiden.

Der er beskæftiget 175 inseminører og 22 avlsrådgivere, og dertil kommer de ansatte i administrationen, som har forskellige jobs som sekretærer, backup for inseminørerne osv.

Der blev i foråret 2019 uddannet et nyt hold inseminører, og lige nu søger VikingDanmark efter flere, som ønsker at tage uddannelsen i foråret 2020 - et lille godt hold på otte personer. 

En ting blev slået fast lige med det samme; der er meget stor forskel på at være inseminør i 2019 og i 1960’erne og 1970’erne, da mange af Seniorklubbens medlemmer begyndte at inseminere. Dengang var det primært inseminering og undersøgelser, og i dag er det kun en del af den kæmpe pallette, som inseminørerne har med ud til landmanden.

Inseminørerne har den daglige kontakt med landmændene, og derfor er Vikshop blevet et godt brand. Her sælges alt, hvad et kvægbrug har brug for; dagligdags-fornødenheder som støvler, arbejdstøj, rengøringsmidler, vacciner og medicin. Som noget nyt arbejder man nu på at få mineraler med ind i sortimentet.

Handelen går også den anden vej, for med den store procentdel af kønssorteret sæd, der bliver brugt, er der landmænd, der får avlsdyr i overskud, og derfor har Viking skabt et selskab, der hedder VikingLivestock, som formidler salg af avlsdyr til udlandet, og her er det igen mange gange inseminøren ude hos landmændene, der skaber den første kontakt.

I øjeblikket er der nogle inseminører, der er blevet udstyret med scannere til brug ved drægtighedsundersøgelser og andre undersøgelser, og det er noget helt nyt, som man forventer sig meget af i fremtiden.

Senere viste Lisbet Holm rundt i huset, og vi blev bl.a. fortalt, at det gamle ”Koldkærgård” var så specielt, at man måtte forbi stadsarkitekten for at få lov til at vælte det og bygge nyt, og der var mange særlige krav til det nye byggeri.

Kontoret rummer også administrationen for Vikshop, og i udhuset er der lager for SenseHub. I dag er mange besætninger store, og en hel del landmænd sætter transpondere på alle dyr i modsætning til førhen, hvor det kun blev sat på dyr i løbeperioden.

Efter rundturen på Koldkærgaard gik turen til Århus by, og vi kørte forbi det, der tidligere hed Landscentret, men nu hedder SEGES. Arla har et udviklingskontor ved siden af, og uden for Agro Food Park kom vi forbi Skejby Sygehus; et stort byggeri med helikopterlandingsplads. Da vi nærmede os centrum, fik vi også den nye Letbane at se, og vores chauffør sagde med undren i stemmen: ”så kører den da i dag…”

Vi gjorde et stop ved Århus Domkirke, og kirkeværgen tog imod og fortalte om domkirken, som i øvrigt også hedder Sct. Clemens Kirke. Han er de søfarendes helgen, og forklaringen er, at det er den eneste domkirke, der ligger ud til havet. Sct. Clemens blev smidt over bord fra et skib og fik et anker bundet til sig, og derfor er der mange steder i kirken, hvor der indgår et anker i udsmykningen. Kirken er 93 meter lang og 96 meter høj, og det gør den til den største bygning i Århus - påbegyndt i 1201.

Vi sad i et lokale i tilknytning til kirkerummet, og her så vi portrætter af stiftets biskopper, som der er tradition for at portrættere ved deres 60-års fødselsdag.

Domkirken har en 3-fløjet altertavle, som kan vendes efter årstiderne, og i et sideskib stod en kopi af altertavlen, så vi kunne få mulighed for at se alle motiverne. I øjeblikket er man ved at restaurere orglet, som består af 6.000 orgelpiber, og kirken vil blive lukket i en periode, hvor piberne skal sættes på plads. Når det er færdiglavet, vil det være Danmarks største orgel.

I kirken var de ved at forberede en ordinationsgudstjeneste til om aftenen.

Vi gik en tur over Domkirkepladsen og gik på besøg i Cafe Hack, som er en del af Århus Teater. Her var der mulighed for at få en lille mundskænk af kaffe eller øl og et par stykker chokolade til, det er godt med sådan et lille frikvarter.

Vi kørte videre med bussen gennem byen og kom ud til Marselisborg Slot, som er en bryllupsgave fra folket til den kommende konge, Christian den 10. og Alexandrine i 1902. Det er skænket til den til enhver tid siddende regent og kan ikke arves af andre, og det er længe blevet brugt som sommerresidens. Nu bruger Dronning Margrethe vist primært slottet omkring højtiderne Jul og Påske.

Efter en rask gåtur omkring slottet og slotshaven kørte vi videre på vores tur i Århus. Vi nåede bl.a. ud til den nye havnefront, et meget moderne byggeri, og på havnen er man ved at lave nye anløbsbroer til Molslinjen - vi så en færge komme i havn, men de havde travlt; en halv time i havnen, så er den klar til at sejle den anden vej.

Vi sluttede dagen af med at spise sammen på Sabro kro, og vi har det sådan, at vi helst spiser noget, der har kunnet sige muh, så menuen var kalvesteg og så kaffe og æblekage. Omkring kl. 20.30 var dagens program udtømt, og vi kørte hver til sit - nogle til Vendsyssel, nogle til Vestjylland, nogle til Sjælland og nogle til Sønderjylland. Dem fra Østjylland havde ikke så langt hjem denne gang, men en anden gang er det måske dem, der har længst.

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.