luk

genomiske tests

giver viden om monogene egenskaber

Den viden, vi får fra genomiske tests, giver os et værktøj til at finde monogene egenskaber - herunder også genetiske defekter – på et tidligere tidspunkt end før genomisk selektion. 

Vores mål er så hurtigt som muligt at udfase defekter, som medfører dødfødte eller defekte kalve. Monogene egenskaber, som fører til tidlig abort, vil ligeledes blive elimineret over tid, da vi altid vil vælge en tyr, som er fri for defekten, hvis to tyre har samme avlsværdital. Samtidig tager insemineringsplanen højde for, at en ko, der er testet som bærer, ikke insemineres med en tyr, der ligeledes er testet som bærer. Herved kan vi sikre maksimal avlsfremgang og den genetiske variation, da vi fortsat kan bruge de allerbedste bærere i avlsprogrammet, uden det får negativ effekt i den enkelte besætning.

I februar vil alle monogene egenskaber inkl. defekter blive publiceret for alle dyr på DMS og ligeledes på Vikings web på de enkelte tyre.

Hvad er monogene egenskaber?
Monogene egenskaber er en gruppe egenskaber, hvor fænotypen er relateret til et enkelt gen – for eksempel mælkeprotein, polledhed og recessive defekter. Genomisk selektion giver os lettilgængelig info om dette, og denne viden er vi nu klar til at gøre brug af.

Recessive egenskaber er et velkendt fænomen inden for avl. Et recessivt gen er et gen, som er skjult bag et dominerende gen. Tidligere har vi ikke været i stand til at opdage recessive defekter, før kalvene blev født, og vi kunne se effekterne af mutationen. BLAD, CVM og BY er eksempler på dette.

Genomisk test på hundyr giver os mulighed for at finde bærere af genetiske defekter på et tidligt stadium og planlægge insemineringen, så vi minimerer antallet af afkom med genetiske defekter.

Nye, arvelige defekter opdages hele tiden, og denne nye information vil blive tilgængelig for både tyre og hundyr. Den vil blive vist på DMS og på tyreblade på hjemmesiden. Viking vil regelmæssigt offentliggøre information om nye defekter, som vi tester for, og hvilke defekter med nul-tolerance vi har i vores avlsprogram samt frekvensen for defekter i populationen. I Viking er vi åbne og viser, hvad vi ved, og vi tager ansvar for et bæredygtigt avlsarbejde.

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.