luk

vikings reproklumme:

Tvillinger - åh nej, ikke igen...

Tvillinger giver furer i panden hos mælkeproducenten, da det ofte er forbundet med udfordringer af den ene eller anden art. På sigt kan løsningen måske findes i avlen.

Tvillingedrægtigheder er årsag til stor frustration i malkekvægsbesætningerne. To kalve kan give en lang række problemer; større risiko for fødselskomplikationer, dødsfødsler, tilbageholdt efterbyrd og stofskiftelidelser. Desuden får køerne en lavere produktion i den efterfølgende laktation, og det tager ofte længere tid at blive drægtig igen. Tit står vi også med to ret små kalve – måske endda en tyrekvie, som passer dårligt ind i den videre produktion. Kort sagt; der er ikke så meget godt at sige om tvillingefødsler i det moderne kvægbrug.  

Desværre ligger løsningen ikke lige rundt om hjørnet. Tværtimod vil vi sikkert se et stigende antal tvillingedrægtigheder i de høj tydende besætninger, da en høj ydelse på insemineringstidspunktet disponerer koen for at løsne flere æg fra æggestokken og dermed blive drægtig med tvillinger. Det betyder selvsagt, at vores ældre køer er i højere risiko, og det er jo et billede, vi kan genkende fra kælvningsafdelingen. Nogle undersøgelser viser faktisk, at køer med en ydelse på over 50 l EKM løsner to æg i halvdelen af deres brunster. Heldigvis ser vi ikke så mange tvillinger født fra denne gruppe. Forklaringen ligger i, at den højt ydende ko har svært ved at holde på drægtighederne, og vi ser i stedet en ko, der løber om. 

Køer med tvillingedrægtigheder har både større risiko for embryotab (inden dag 42) og abort tidligt i drægtigheden (inden dag 80) end de køer, der kun er drægtige med én kalv. Faktisk er der hele 3,6 gange så stor risiko for embryo- eller fostertab hos køer, der er drægtige med tvillinger. Det vil sige, at hvis du ser mange sene omløbninger efter positiv drægtighedsdiagnose i din besætning, kan en del af forklaringen være, at der mistes tvillingedrægtigheder. Hos ca. 10 % af køerne med tvillingedrægtigheder mistes det ene embryo og opløses i fosterhinderne, mens tvillingen vokser videre på normal vis. I sådanne tilfælde er der risiko for fødsel af en tyrekvie, selvom der kun fødes en enkelt kalv.  

Hvad kan vi gøre ved køer med tvillingedrægtigheder? 
En almindelig drægtighedsundersøgelse vil fortælle os, at koen er drægtig, og ikke om der er tvillinger eller ej. Selv om vi har en tvillingediagnose, vil de fleste besætningsejere ikke afbryde drægtigheden af bekymring for, om koen efterfølgende kan blive drægtig igen. I udlandet har klemning af den ene fosterblære været forsøgt som et alternativ til medicinsk abort. Metoden giver den anden tvilling lov til at vokse videre, evt. med en forøget abortrisiko. 

Desuden kan vi arbejde med problematikken i avlen, for der er nemlig fundet en sammenhæng mellem genotype og risiko for tvillingefødsel. Det vil sige, at hvis man vælger det som et avlsmål, kan risikoen for tvillingefødsler reduceres gennem avlen. Om det er et avlsmål, der skal prioriteres, må fremtiden vise. Indtil videre ærgrer vi os bare, når der er for mange ben til fødsel.     

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.