luk

valg 

til VikingDanmarks repræsentantskab

Bliv klogere på valg til VikingDanmarks repræsentantskab her.

Valg af medlemmer til repræsentantskabet foregår ved elektronisk afstemning. 

Der vælges kandidater i alle seks regioner i forhold til fordelingen af 1. insemineringer regionerne imellem. Der kan kun afgives stemmer på kandidater i den region, man tilhører. Stemmeberettiget er alle medlemmer.

Valgbare til repræsentantskabet er medlemmer, der har en omsætning med VikingDanmark på mindst kr. 5.000 kr. eksklusiv moms de sidste 12 måneder pr. 30/6. Omsætningen skal være inden for sæd og insemineringsservice.

Alle medlemmer, der har indbetalt kontingent senest den 30/6, vil få tilsendt password, der bruges ved den elektroniske afstemning.

Der vælges to stemmetællere på forårsmødet i repræsentantskabet i de år, der er valg.

Deadline for opstilling er 15. oktober, og afstemningen foregår fra 1.-20. november.

Når du meddeler dit kandidatur, bedes du også meddele, om du ønsker at stille op til bestyrelsen.

Er du interesseret i at stille op, eller ønsker du at foreslå en kandidat, så kontakt Vikings sekretariat på tlf. 87 28 20 00.

Der oprettes et valgudvalg, som har til formål at sikre, at der opstilles tilstrækkeligt med kandidater til bestyrelsen, så der kan gennemføres valg. Valgudvalget består af seks medlemmer – ét medlem fra hver region, som vælges af repræsentantskabet på forårsmødet – i ulige år. Hver region vælger 1 medlem. Medlemmer af - eller kandidater til - bestyrelsen kan ikke vælges til valgudvalget.

Efter deadline for opstilling, kan du se alle kandidaterne her på hjemmesiden. 

Jersey Avlsforum
Der er ikke elektronisk valg til Jersey Avlsforum iflg. forretningsordenen: Lokale aktivitetsudvalg vælger medlemmer til både Avlsforum og aktivitetsudvalg. Der vælges efter prioriteringsmetoden. Antal medlemmer i det enkelte aktivitetsudvalgs bestyrelse fastsættes af udvalget selv. Aktivitetsudvalget vælger selv hvorledes, og i hvilken forbindelse, dette valg skal ske. Valg til Jersey Avlsforum skal være afsluttet senest 1. november. Efter overstået valg meldes resultatet ind til Dansk Jersey sekretær, Pernille Hougaard Jensen. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Pernille Hougaard Jensen, tlf. 2033 9773, phj@vikingdanmark.dk. 

RDM Avlsforum
Der er ikke elektronisk valg til RDM Avlsforum. Valg til RDM Avlsforum sker på vintermøderne og skal være afsluttet 1. marts 2020. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Jakob Voergaard, tlf. 4044 1135, javoe@vikinggenetics.com.

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.