luk

vikingdanmark

- stærkt igennem 2018

Med en stor vækst på alle nye aktiviteter, ro på priser på sæd og reproduktionsservice og en uændret høj markedsandel er VikingDanmark kommet stærkt igennem 2018.

Viking er ejet 100 % af de danske kvægbrugere, og grundtanken er derfor altid, at bundlinjeresultatet skal skabes ude ved landmanden, og at Vikings bundlinje skal gå i nul.
 
Det samlede resultat for 2018 blev på 539.000 kr. for det samlede VikingDanmark inklusiv VikingLivestock A/S og SimHerd A/S. Kerneforretningen inden for sæd og reproduktionsservice er fastholdt på et uændret højt niveau, og dertil er der stor vækst på alle nye forretningsområder med en stor stigning i omsætning for VikShop på 18 %, Medicin & Vacciner på 42 % samt VikingLivestock med 85 %.
 
Stram omkostningsstyring, optimering og vækst har kunnet eliminere et negativ afkast på værdipapirbeholdningen på mere end 10 mio. kr.
 
Direktør Hans Peter Bay udtaler: ”Det er yderst positivt, at aktiviteten på alle forretningsområder i koncernen er styrket i 2018, hvor omsætningen er øget med 55 mio. kr. svarende til 14 % for hele koncernen”.


Nøgletal for koncernen VikingDanmark 2018 i mio. kr.
 
 
 
Nettoomsætning 
 440.282.171
 
 
Bruttofortjeneste 
 129.471.269
 
 
Resultat før skat 
 708.870
 
 
Balance 
 424.278.444
 
 
Egenkapital
 293.901.850
 
 
Soliditet 
 69,2%
 
 

Stærke landmandspriser på kerneydelserne
I 2018 har det været muligt at sænke priserne på sæd marginalt både på brugstyre og kønssorteret sæd. Den gennemsnitlige sædpris har været 101 kr. og dækker over et øget forbrug af X-Vik, øget forbrug af kødkvæg og dermed et lidt lavere forbrug af almindelig konventionel sæd.

På området for insemineringsservice har VikingDanmark øget antallet af insemineringer samtidig med, at der også her er helt uændrede priser.

Hans Peter Bay udtaler: ”Jeg er rigtig stolt over, at vi i de seneste syv år kun har hævet insemineringsprisen med 2 kr., så reelt ses et prisfald i forhold til den generelle prisudvikling.”

En VikShop i udvikling
En støt stigning gennem årene fra 16 mio. kr. i 2015 til 50 mio. kr. i 2018 viser, at VikShop er i en rivende udvikling. Specielt web-salget er i kraftig udvikling, og også den svenske webbutik, Växa-shop vækster pænt. I Danmark er de største ”sællerter” mælkepulver, StaldRen, malkehandsker og gummistøvler.

Salget af medicin og vacciner gennem landbrugsapotekerne er meget populær hos medlemmerne. I 2018 er dette område steget med 42 %.

VikingLivestock godt på vej
I det nye eksportselskab, VikingLivestock blev væksten på 85 % i antal omsatte dyr og en samlet eksport af dyr på 5.271 stk. Hovedmarkederne er Polen og Rusland, men der er også eksporteret til bl.a. England, Bulgarien, Grækenland, Tjekkiet og Uganda.

Hans Peter Bay udtaler: ”Vikings lokale sæddistributører ude i verden ser store fordele i også at kunne tilbyde levedyr fra Danmark sammen med sæd, og samtidig giver det god mening for vores danske kvægbrugere, at Viking kan hjælpe dem med afsætning af overskudsdyr.”

Samling af administrative funktioner på Koldkærgård
I 2018 er alle VikingDanmarks administrative aktiviteter samlet på Koldkærgård ved Skejby. Det har betydet, at foreningen har kunnet slanke administrationen og gøre den mere effektiv og rationel i alle arbejdsgange. Den nyopførte administrationsbygning på Koldkærgård er et resultat af, at VikingDanmark samtidig har afhændet ejendommene i Rødding og Holstebro. Den 26. april kl. 11 – 16 inviteres medlemmer og samarbejdspartnere til Åbent Hus på Koldkærgård.

Vikings mål for 2019
I 2019 får den eksisterende kerneforretning det primære fokus, og der skal trækkes maksimale synergier ud af de eksisterende aktiviteter, så den samlede markedsstyrke bliver udviklet. VikingDanmark vil følge udviklingen i kvægbruget og være effektive, udnytte flere synergier på tværs af forretningsområder samt tilbyde den viden og service, som kvægbrugeren efterspørger. På de øvrige forretningsområder fortsætter VikShop sin stærke vækst i de første måneder af året, og foreningen arbejder for en vækst på 20 % i 2019. VikingLivestock er også startet ud med fuld fart i 2019, og VikingDanmark forventer også her en vækst på 20 % - her er det fortsat Rusland og Polen, som udgør de primære markeder.

Vikings vigtigste fokus vil altid være at understøtte den danske kvægbruger bedst muligt. På baggrund af effektiviseringer og rationaliseringer kan foreningen i 2019 tilbyde uændrede priser på både reproduktionsservice og sæd.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst direktør i VikingDanmark, Hans Peter Bay på tlf. 2171 7799.
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.