luk

kom indenfor hos

Danmarks tre højestydende besætninger

Viking har mødt mændene bag Danmarks tre højest ydende besætninger til en snak om deres strategi, udfordringer med reproduktion og avlsmål.

Bjarne V. Hansen:
 • Mælkeproducent i Spjald
 • Indehaver af Danmarks højstydende besætning 
 • 200 Holstein køer
 • Ydelse: 15.410 kg mælk
 • Fire medarbejdere
 • Driver 170 ha

Hvad har du fokus på i avlen?
”Jeg bruger insemineringsplanen og følger den for det meste nøje. Bestiller jeg sæd, skæver jeg altid til brugsplanen, hvor jeg især har fokus på yveret. En høj ydelse lægger pres på yveret, så derfor er det meget vigtigt for mig at få køer med gode yvere. Desuden stiler jeg efter køer af en god mellemstørrelse, og til de enkelte dyrskuekøer, jeg har i stalden, ser jeg naturligvis også på eksteriør, når jeg bestiller sæd.

Hvad kan Viking bidrage med?
”Jeg bruger især min inseminør til at sparre med. Jeg prøver derfor at være i stalden, når han kommer, så jeg får den daglige kontakt og et indblik i, hvilke dyr der er udfordringer med i forhold til reproduktionen.”

Som højtydende besætning – hvilke udfordringer ser du i forhold til reproduktion?
”Jeg har lagt vægt på at få den høje ydelse i mange år, og det kan give udfordringer med reproduktionen, men det er spændende udfordringer, der kan løses. Jeg har for eksempel købt en ældre aktivitetsmåler, og jeg overvejer at udbygge med flere transpondere, for det er en god støtte i reproduktionsarbejdet. Det er vigtigt at blive klogere på, hvad vi som højt ydende besætninger kan gøre, når det er svært at få køerne drægtige. Ikke alle køers cyklusser er lige nemme at gennemskue, derfor er det vigtigt med mere forskning på området.”


Lars Remme:
 • Økologisk mælkeproducent i Sørvad
 • Indehaver af Danmarks højstydende økologiske besætning
 • 200 Holstein køer
 • Ydelse: 13.479 kg mælk
 • Tre fuldtidsmedarbejdere
 • Driver 325 ha

Hvad har du fokus på i avlen?
”Efter jeg byggede ny stald med sengebåse i år 2000 behøver jeg ikke længere tænke så meget på lemmerne – her er sengebåsene altså en stor hjælp og en god investering. Derimod har jeg fokus på at opnå den høje ydelse samt generel sundhed og yversundhed. Jeg vil gerne have køer, der kan passe sig selv. Desuden har jeg for øje, at mine køer ikke må blive større – jeg avler efter at få dem lidt mindre, for de begynder at fylde for meget i malkestalden.”  

Hvad kan Viking bidrage med?
”Viking bidrager med den gode genetik og rådgivning. De køer, vi har i dag, er bedre end de køer, vi havde for ti år siden. Der er sket meget med avlen, og den gode udvikling skulle gerne fortsætte.”

Som højtydende besætning – hvilke udfordringer ser du i forhold til reproduktion?
”Køernes reproduktion drillede meget sidste vinter. Jeg havde mange køer med cyster, men det svinger generelt meget her på bedriften fra år til år med reproduktionen. Derfor er jeg glad for at være en del af et SEGES forskningsprojekt, der skal gøre os alle klogere på, hvordan reproduktionen hos højtydende køer kan forbedres. Det skal så siges, at jeg nok giver mange af mine køer flere chancer for at blive drægtige end mange andre landmænd ville. En af de gode køer ofrede jeg for eksempel 13 insemineringer på, og det trækker jo lidt ned ved reproduktions-tallene.”


Torben Thorsen:
 • Mælkeproducent i Vinderup
 • Indehaver af Danmarks højstydende blandede besætning
 • 360 køer – primært Holstein, men også krydsningskøer, som Torben udfaser med brug af Blåkvæg
 • Ydelse: 14.608 kg mælk
 • Tre fuldtidsmedarbejdere
 • Driver 360 ha
 • Producerer 200 slagtekalve årligt

Hvad har du fokus på i avlen?
”Jeg vælger tyre ud fra NTM, og de skal ligge højt på Y-indekset, helst omkring 120. Desuden har jeg fokus på malkeorganer. Vi har en høj livsydelse her på bedriften, så vores køer skal gerne holde en laktation mere, end de skal hos gennemsnittet af kvægbrugere, så derfor er det vigtigt med gode yvere. Jeg har oplevet en stor ydelsesfremgang samt fremgang i livsydelse ved at avle efter NTM. Jeg har brugt en del Blåkvæg på de køer med lavest NTM og bruger det fortsat på omkring 30 % af køerne.”

Hvad kan Viking bidrage med?
”Jeg inseminerer selv, men gør brug af sæd og insemineringsplaner fra Viking. Jeg har været lidt tilbageholdende med brug af kønssorteret sæd, men nu hvor resultaterne er så gode, og prisen er faldet, vil jeg benytte mig mere af det. Desuden kommer inseminøren til repro- og opfølgningsmøder, hvor han for- og drægtighedsundersøger alle mine dyr. Jeg har fravalgt mælketests, som kan fortælle, om køerne er drægtige og bruger i stedet inseminøren, for han kan sige, hvorfor koen eventuelt ikke er drægtig. Og så kan han også undersøge kvierne.

”Vi skal naturligvis have fokus på reproduktion i Holstein avlsmålene, men ser vi økonomisk på det, er det noget dyrere at udsætte en ko på grund af dårlige celletal eller ringe lemmer. En ko, som du slagter, fordi du ikke kan få den drægtig, har nemlig ydet et eller to år efter kælvning og opnået en god slagtevægt i forhold til køer med anden årsag til udsætning. Desuden bør vi have fokus på patteplacering. Jeg har malkerobotter, og derfor ser jeg gerne, at vi avler efter en god placering midt på kirtlen, og at vi bevarer det gode yverbånd. Og så skal det blive spændende at få sat kroner og øre på foderudnyttelse, når der kommer et avlsværdital herpå i år.”  

Som højtydende besætning – hvilke udfordringer ser du i forhold til reproduktion?
”Jeg har faktisk ikke haft de helt store udfordringer. For flere år siden besluttede jeg at vente med inseminering til 90 dage fra kælvning, og herefter oplevede jeg, at drægtighedsprocenten steg. Jeg skulle nemlig tidligere golde køer, der gav rigtig meget mælk, og så kunne jeg lige så godt malke dem et par måneder mere.”
© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.