luk

klovsundhed

der virker

Klovsundhed har stor betydning for økonomien i mælkeproduktion. Halte køer giver større dyrlægeregning og mindre produktion. Det er desuden et dårligt signal til vores forbrugere, når det gælder dyrevelfærd. Heldigvis har vi indeks for klovsundhed, der er inkluderet i NTM.

Alle mælkeproducenter kender til klovproblemer, og alle ønsker at komme af med dem. Management tiltag på miljømæssige parametre – såsom bedre hygiejne, underlag og klovbeskæring – er uden tvivl de tiltag, der kan forbedre klovsundheden hurtigst. Men avl har også stor betydning og kan virkelig flytte noget. For selvom arvbarheden ligesom hos yversundhed er forholdsvis lav (2-4 %), kan store mængder af registreringer sikre høje sikkerheder på egenskaben. Siden 2011 har vi systematisk registreret klovlidelser og får årligt en million nye klovregistreringer ind i systemet. 

Avl for bedre klovsundhed – hvordan gør man?
Der er en god ide at forbedre det genetiske niveau for klovsundhed i din besætning. Men det er også vigtigt, at du ikke overreagerer. Den bedste måde at sikre avlsfremgangen på klovsundhed i din besætning er at benytte NTM. Klovsundhed har en vægtning på 8 % i NTM. Herved opnås 35 % af den maksimale opnåelige avlsmæssige fremgang for egenskaben. Du kan godt satse endnu hårdere på tyre med god klovsundhed i din besætning, men vær varsom med ikke at gå for meget på kompromis med NTM’et, da det kan reducere fremgangen på andre vigtige egenskaber. 

Lad os sætte fokus på udvalgte egenskabers sammenhæng til klovsundhed for Holstein racen. De største sammenhænge findes til sundheds- og reproduktionsegenskaberne, såsom hunlig frugtbarhed (23 %) og generel sundhed (25 %) og specielt holdbarhed med imponerende 38 %. Før vi fik indeks for klovsundhed i 2011, var indeks for lemmer vores bedste indikator for klovsundhed, og der ses da også, at der er 24 % korrelation mellem de to egenskaber. Lemmer har dog kun en sammenhæng til holdbarhed på 15 %. Dvs. klovsundhed er en meget bedre indikator end indeks for lemmer, når det gælder holdbare køer.
Desuden er der en klar negativ sammenhæng til kropskapacitet. Dette er endnu en påmindelse om, at det ikke er en fordel, at Holstein koen bliver større og større – et element, som vi har fokus på hos VikingHolstein. 

VAR Etlar og V Curtis
Disse to ældre tyre har de fleste nok efterhånden glemt. De var begge på brugsplanen omkring 2003 – 2005 og var dermed før tiden med information om klovsundhed. Det er dog to tyre, som har været med til at definere avlen for bedre klovsundhed, dog på hver sin måde. VAR Etlar havde en meget flot avlsprofil, men som af ukendt årsag havde et dårligt indeks for holdbarhed. V Curtis kunne til gengæld præstere et rigtigt højt indeks for holdbarhed. I dag ved vi, at disse to tyre nærmest er hinandens modsætninger for klovsundhed. Med nutidens indeks for klovsundhed har VAR Etlar 72, mens V Curtis har imponerede 123. Det er helt sikkert en af årsagerne til, at vi i dag stort set ikke finder VAR Etlar i afstamningen på de gode tyre fra Viking, mens V Curtis ofte findes. Han er bl.a. far til D Cole, som igen er far til VH Clark – som vi kender som værende blandt de bedste døtreafprøvede tyre både for NTM, men i helt særlig grad en strålende stjerne for klovsundhed med 130 med 98 % sikkerhed. VH Clark kan f.eks. med sit indeks på 144 for digital dermatitis halvere frekvensen heraf på blot en generation.

Nytter det noget i din besætning?
Det har stor betydning for din økonomi, at der generelt er en positiv genetisk udvikling for klovsundhed, og at du vælger gode tyre for egenskaben. Indeks for klovsundhed er sammensat af syv delegenskaber, hvor det i høj grad er sålesår, som har stor økonomisk konsekvens – faktisk estimeret til 9.685 kr. pr tilfælde af svære karakter. 

Det er vigtigt at understrege, at klovsundhed bare er en del af det samlede avlsmål. Udgangspunktet i dit tyrevalg bør altid være, at NTM er højt. Derefter kan du vælge den profil, du ønsker. Du kan altså godt være i den situation, at den bedste tyr for en vigtig egenskab, såsom klovsundhed, har for lavt NTM til, at du skal anvende ham. 

Konklusionen er klar:
•Vi har et unikt redskab i indeks for klovsundhed og kan forbedre dyrene avlsmæssigt for egenskaben
Det er stor forskel på de bedste og dårligste dyr
Brug NTM, når du udvælger dine tyre og derefter klovsundhed, hvis du ønsker øget fokus på denne egenskab
Der er mange penge at spare ved at bruge de bedste tyre
Intet indeks uden gode data – sørg for, at din klovbeskærer får registret alt i din besætning 

© Copyright VikingDanmark. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.